224458-62การเมืองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Politics in Southeast Asia
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรรัฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาพฤติกรรมและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บทบาทของการรวมกลุ่มอนุภูมิภาคอาเซียน กรอบความร่วมมือ รวมทั้งพฤติกรรมในเวทีการเมืองโลกด้วย  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 อังคาร13:00-16:0027.04.13(คู่)029C50482X    
รัฐศาสตร์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
รัฐศาสตร์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่3 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร.ศักดิ์ดา นาสองสี
สำรองให้:รัฐศาสตร์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
รัฐศาสตร์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่3 ,
ทุกชั้นปี
25-24-1
27-23-4
10-1-9
สอบปลายภาค:
  P2 จันทร์09:00-12:0027.04.15(คี่)029C40400X    
รัฐศาสตร์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร.ศักดิ์ดา นาสองสี
สำรองให้:รัฐศาสตร์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
30-30-0
10-10-0
สอบปลายภาค:
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  K1 เสาร์09:00-12:0036.03.09**050C39309X    
รัฐศาสตร์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร.ศักดิ์ดา นาสองสี
สำรองให้:รัฐศาสตร์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
29-29-0
10-1-9
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
พฤติกรรมและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บทบาทของการรวมกลุ่มอนุภูมิภาคอาเซียน กรอบความร่วมมือ รวมทั้งพฤติกรรมในเวทีการเมืองโลกด้วย

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123