225403-64สื่อนวัตกรรมการสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
Thai Teaching Innovation for Foreigner
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาออกแบบสื่อนวัตกรรมการสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ ทดลองใช้ และประเมินประสิทธิภาพของสื่อนวัตกรรม  
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี08:40-12:0027.03.07**029C25241X    
  พฤหัสบดี12:50-16:1027.03.07**029C      
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.กนิษฐา พุทธเสถียร
สำรองให้:ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,25-24-1
สอบปลายภาค: 5 ก.ค. 2566 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ [651212095] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 36.04.06**
คำอธิบายรายวิชา
ออกแบบสื่อนวัตกรรมการสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ ทดลองใช้ และประเมินประสิทธิภาพของสื่อนวัตกรรม

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123