402223-65เคมีอินทรีย์ 2
Organic Chemistry 2
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรเคมี (วท.บ.)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาโครงสร้าง การเรียกชื่อ สมบัติการเตรียม ปฏิกิริยา กลไกของปฏิกิริยาของสารอินทรีย์ที่มีไนโตรเจนกำมะถันและฟอสฟอรัสเป็นองค์ประกอบสารประกอบพอลินิวเคลียร์อะโรเมติกสารเฮทเทอโรไซคลิกชนิดต่าง ๆ สารออร์แกโนเมทาลิกสำหรับ  ใช้สังเคราะห์สารอินทรีย์การออกแบบการสังเคราะห์สารอินทรีย์
เงื่อนไขรายวิชา: 402221 และ CON 402224
รายวิชาต่อเนื่อง:CON 402224, 402322, 402324
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พุธ09:00-12:0024.323**024C12210X    
เคมี ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร. วนิดา ชูหมื่นไวย
สำรองให้:เคมี ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
2-2-0
10-0-10
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
โครงสร้าง การเรียกชื่อ สมบัติการเตรียม ปฏิกิริยา กลไกของปฏิกิริยาของสารอินทรีย์ที่มีไนโตรเจนกำมะถันและฟอสฟอรัสเป็นองค์ประกอบสารประกอบพอลินิวเคลียร์อะโรเมติกสารเฮทเทอโรไซคลิกชนิดต่าง ๆ สารออร์แกโนเมทาลิกสำหรับ
ใช้สังเคราะห์สารอินทรีย์การออกแบบการสังเคราะห์สารอินทรีย์
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123