402252-65ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
Analytical Chemistry Laboratory
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรเคมี (วท.บ.)
หน่วยกิต1 (0-3-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาปฏิบัติการเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์โดยปริมาณ การไทเทรตกรด - เบส การไทเทรตแบบตกตะกอน การไทเทรตแบบรีดอกซ์ การไทเทรตแบบเกิดสารประกอบเชิงซ้อน และการวิเคราะห์โดยการชั่งน้ำหนัก เป็นต้น  
เงื่อนไขรายวิชา: CON 402251
รายวิชาต่อเนื่อง:CON 402251
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 ศุกร์13:00-16:0011.11**011C301812X    
เทคโนโลยีอาหาร ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
เคมี ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.ดร.กมณชนก วงศ์สุขสิน
สำรองให้:เทคโนโลยีอาหาร ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
เคมี ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
12-11-1
8-7-1
10-0-10
สอบปลายภาค: 18 เม.ย. 2567 เวลา 09:00 - 11:00
เทคโนโลยีอาหาร [651211132] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ 32.03.07**
เคมี [651211005] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 1 ห้องสอบ 32.03.07**
คำอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติการเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์โดยปริมาณ การไทเทรตกรด - เบส การไทเทรตแบบตกตะกอน การไทเทรตแบบรีดอกซ์ การไทเทรตแบบเกิดสารประกอบเชิงซ้อน และการวิเคราะห์โดยการชั่งน้ำหนัก เป็นต้น

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123