210111-65สัทศาสตร์ภาษาจีนกลาง
Chinese Phonetics
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาจีน
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาระบบเสียงภาษาจีนกลาง หน่วยเสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ การออกเสียงให้ถูกต้องตามมาตรฐานและหลักการเขียนอักษรพินอิน  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พุธ12:50-16:1036.04.05**050C49409X    
ภาษาจีน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายวรยศ ชื่นสบาย
สำรองให้:ภาษาจีน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
39-39-0
10-1-9
สอบปลายภาค:
  P2 ศุกร์08:40-12:0027.04.11**029C39390X    
ภาษาจีน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,อาจารย์: นายวรยศ ชื่นสบาย
สำรองให้:ภาษาจีน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,39-39-0
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
ระบบเสียงภาษาจีนกลาง หน่วยเสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ การออกเสียงให้ถูกต้องตามมาตรฐานและหลักการเขียนอักษรพินอิน

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123