210111-65สัทศาสตร์ภาษาจีนกลาง
Chinese Phonetics
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาจีน
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาระบบเสียงภาษาจีนกลาง หน่วยเสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ การออกเสียงให้ถูกต้องตามมาตรฐานและหลักการเขียนอักษรพินอิน  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 ศุกร์08:00-12:0027.04.07**029C483711X    
ภาษาจีน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายวรยศ ชื่นสบาย
สำรองให้:ภาษาจีน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
38-36-2
10-1-9
สอบกลางภาค: 20 ก.ย. 2566 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาจีน [651212016] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ 36.03.09**
ภาษาจีน [651212016] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 1 ห้องสอบ 36.03.09**
สอบปลายภาค: 29 พ.ย. 2566 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาจีน [651212016] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 1 ห้องสอบ 36.03.09**
ภาษาจีน [651212016] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ 36.03.09**
  P2 พฤหัสบดี13:00-17:0027.04.06**029C453510X    
ภาษาจีน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายวรยศ ชื่นสบาย
สำรองให้:ภาษาจีน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
37-35-2
8-0-8
สอบกลางภาค: 20 ก.ย. 2566 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาจีน [651212016] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 2 ห้องสอบ 36.03.09**
สอบปลายภาค: 29 พ.ย. 2566 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาจีน [651212016] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 2 ห้องสอบ 36.03.09**
  P3 ศุกร์13:00-17:009.14.09**009C473512X    
ภาษาจีน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่3 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายวรยศ ชื่นสบาย
สำรองให้:ภาษาจีน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่3 ,
ทุกชั้นปี
37-35-2
10-0-10
สอบกลางภาค: 20 ก.ย. 2566 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาจีน [651212016] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 3 ห้องสอบ 36.03.09**
สอบปลายภาค: 29 พ.ย. 2566 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาจีน [651212016] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 3 ห้องสอบ 36.03.09**
คำอธิบายรายวิชา
ระบบเสียงภาษาจีนกลาง หน่วยเสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ การออกเสียงให้ถูกต้องตามมาตรฐานและหลักการเขียนอักษรพินอิน

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123