208111-65การฟังเพื่อความเข้าใจ
Listening Comprehension
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาการใช้กลยุทธ์และเทคนิคการฟังระดับคำ ประโยคและข้อความ การฟังเพื่อจับใจความและรายละเอียดเฉพาะจากแหล่งข้อมูลและสื่อต่าง ๆ ตามสถานการณ์ในบริบทที่หลากหลาย  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พุธ09:00-12:0027.04.15**029C493811X    
ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร.Sam Mafi
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
39-38-1
10-0-10
สอบปลายภาค: 29 พ.ย. 2566 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาอังกฤษ [651212014] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.06.04**
  P2 พฤหัสบดี09:00-12:0027.04.13**029C49409X    
ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร.Sam Mafi
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
39-39-0
10-1-9
สอบปลายภาค: 29 พ.ย. 2566 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาอังกฤษ [651212014] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 2 ห้องสอบ 31.06.06**
  P3 ศุกร์09:00-12:0031.07.05**042C483711X    
ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่3 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร.Sam Mafi
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่3 ,
ทุกชั้นปี
38-37-1
10-0-10
สอบปลายภาค: 29 พ.ย. 2566 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาอังกฤษ [651212014] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 3 ห้องสอบ 31.06.06**
  P4 ศุกร์13:00-16:009.07.07-08**009C483711X    
ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่4 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร.Sam Mafi
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่4 ,
ทุกชั้นปี
38-37-1
10-0-10
สอบปลายภาค: 29 พ.ย. 2566 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาอังกฤษ [651212014] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 4 ห้องสอบ 31.06.06**
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  K1 อาทิตย์09:00-12:0036.05.05**050C251510X    
ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นางสาวจีรพรรณ ขจรจิตต์จรัส
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
15-15-0
10-0-10
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
การใช้กลยุทธ์และเทคนิคการฟังระดับคำ ประโยคและข้อความ การฟังเพื่อจับใจความและรายละเอียดเฉพาะจากแหล่งข้อมูลและสื่อต่าง ๆ ตามสถานการณ์ในบริบทที่หลากหลาย

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123