227210-65ภาษาศาสตร์ภาษาไทย
Thai Linguistics
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาไทย (ศศ.บ.)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาแนวคิดทฤษฎีภาษาศาสตร์ภาษาไทย การเกิดเสียงในภาษา ระบบเสียงและการถ่ายทอดเสียง ระบบคำ ระบบประโยค และการศึกษาความหมาย  
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พุธ13:00-16:0027.04.09**029C423111X    
ภาษาไทย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ. กนิษฐา พุทธเสถียร
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
32-31-1
10-0-10
สอบปลายภาค:
  P2 พฤหัสบดี13:00-16:0036.04.06**050C554312X    
ภาษาไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.ดร.นนทิยา จันทร์เนตร์
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
45-43-2
10-0-10
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
แนวคิดทฤษฎีภาษาศาสตร์ภาษาไทย การเกิดเสียงในภาษา ระบบเสียงและการถ่ายทอดเสียง ระบบคำ ระบบประโยค และการศึกษาความหมาย

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123