306227-65การออกแบบและพัฒนาเว็บเพื่องานธุรกิจ
Web Design and Development for Business
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ, หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาเทคโนโลยีพื้นฐานของเว็บ ขั้นตอนการพัฒนาเว็บ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ การวางแผน การจัดเตรียมเนื้อหา และออกแบบเว็บไซต์ การใช้ภาษามาตรฐานของเทคโนโลยีเว็บ พื้นฐานภาษาเอชทีเอ็มแอล การสร้างตารางและแบบฟอร์ม  การใช้งานไฟล์มีเดีย การปรับแต่งการแสดงผลด้วยซีเอสเอส การเพิ่มเทคนิคเว็บด้วยจาวาสคริปต์ การออกแบบเว็บเพื่อรองรับการแสดงผลทุกอุปกรณ์
รายวิชาต่อเนื่อง:306331, 306332, 306333
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พุธ08:00-12:0027.03.03**029C402911X    
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.อภิสิทธิ์ เดิมสันเทียะ
สำรองให้:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
30-26-4
10-3-7
สอบปลายภาค:
  P2 ศุกร์13:00-17:0027.03.03**029C392712X    
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.ธีรศักดิ์ สังข์ศรี
สำรองให้:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
29-24-5
10-3-7
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
เทคโนโลยีพื้นฐานของเว็บ ขั้นตอนการพัฒนาเว็บ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ การวางแผน การจัดเตรียมเนื้อหา และออกแบบเว็บไซต์ การใช้ภาษามาตรฐานของเทคโนโลยีเว็บ พื้นฐานภาษาเอชทีเอ็มแอล การสร้างตารางและแบบฟอร์ม
การใช้งานไฟล์มีเดีย การปรับแต่งการแสดงผลด้วยซีเอสเอส การเพิ่มเทคนิคเว็บด้วยจาวาสคริปต์ การออกแบบเว็บเพื่อรองรับการแสดงผลทุกอุปกรณ์
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123