306325-65การประยุกต์ใช้เหมืองข้อมูลเพื่องานธุรกิจ
Applying Data Mining for Business
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ, หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาการข้อมูล การทำเหมืองข้อมูล ความสำคัญและประโยชน์ของการทำเหมืองข้อมูลที่มีต่อองค์กรธุรกิจ สถาปัตยกรรมของระบบการทำเหมืองข้อมูล ขั้นตอนการทำเหมืองข้อมูล ประเภทและอัลกอริทึมของการทำเหมืองข้อมูล  การประยุกต์ใช้เหมืองข้อมูลในงานธุรกิจ ฝึกปฏิบัติการใช้ซอฟต์แวร์ในการทำเหมืองข้อมูล
รายวิชาต่อเนื่อง:306381, 306382, 306383
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 ศุกร์17:00-21:0022.5.2**022C34277X    
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.ดร.ศุภชานันท์ วนภู
สำรองให้:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
24-22-2
10-5-5
สอบปลายภาค:
  P2 พุธ08:00-12:0027.03.06**029C352510X    
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.ดร.ศุภชานันท์ วนภู
สำรองให้:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
25-19-6
10-6-4
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาการข้อมูล การทำเหมืองข้อมูล ความสำคัญและประโยชน์ของการทำเหมืองข้อมูลที่มีต่อองค์กรธุรกิจ สถาปัตยกรรมของระบบการทำเหมืองข้อมูล ขั้นตอนการทำเหมืองข้อมูล ประเภทและอัลกอริทึมของการทำเหมืองข้อมูล
การประยุกต์ใช้เหมืองข้อมูลในงานธุรกิจ ฝึกปฏิบัติการใช้ซอฟต์แวร์ในการทำเหมืองข้อมูล
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123