403104-65ปฏิบัติการชีววิทยา 2
Biology Laboratory 2
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรชีววิทยา (วท.บ.)
หน่วยกิต1 (0-3-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาปฏิบัติการเรื่องการทำงานของเอนไซม์ การขนส่งของเซลล์ การลำเลียงในพืช การ สังเคราะห์ด้วยแสง การหายใจระดับเซลล์ ระบบอวัยวะในร่างกาย  
เงื่อนไขรายวิชา: CO 403103
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 ศุกร์13:00-16:0011.34**011C392712X    
ชีววิทยา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร.ดวงสุดา โชคเฉลิมวงศ์
สำรองให้:ชีววิทยา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
29-27-2
10-0-10
สอบปลายภาค: 25 เม.ย. 2567 เวลา 13:00 - 15:00
ชีววิทยา [651211006] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 1 ห้องสอบ 32.03.06**
ชีววิทยา [651211006] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 2 ห้องสอบ 32.03.06**
คำอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติการเรื่องการทำงานของเอนไซม์ การขนส่งของเซลล์ การลำเลียงในพืช การ สังเคราะห์ด้วยแสง การหายใจระดับเซลล์ ระบบอวัยวะในร่างกาย

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123