215145-65การเมืองการปกครองไทย
Thai Politics and Government
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของไทย บทบาทและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองไทย ประชาชนกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง บทบาทของสถาบันทางการเมือง องค์กรอิสระ กลุ่มผลประโยชน์ ปัญหาและอุปสรรคสถานการณ์การเมืองการปกครองไทย  ในปัจจุบัน และแนวทางแก้ปัญหาการเมืองการปกครองไทย
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี13:00-16:0027.04.07**029C47389X    
รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายโสฬส ประสิทธิ์นอก
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
37-28-9
10-10-0
สอบปลายภาค:
  P2 พุธ09:00-12:0027.04.07**029C472027X    
รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายโสฬส ประสิทธิ์นอก
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
36-17-19
10-2-8
สอบปลายภาค:
  P3 พฤหัสบดี09:00-12:0027.04.07**029C45387X    
รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่3 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายโสฬส ประสิทธิ์นอก
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่3 ,
ทุกชั้นปี
35-28-7
10-10-0
สอบปลายภาค:
  P4 พฤหัสบดี16:00-19:0027.04.07**029C463313X    
รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่4 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายโสฬส ประสิทธิ์นอก
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่4 ,
ทุกชั้นปี
36-29-7
10-4-6
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของไทย บทบาทและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองไทย ประชาชนกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง บทบาทของสถาบันทางการเมือง องค์กรอิสระ กลุ่มผลประโยชน์ ปัญหาและอุปสรรคสถานการณ์การเมืองการปกครองไทย
ในปัจจุบัน และแนวทางแก้ปัญหาการเมืองการปกครองไทย
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123