402121-65เคมีอินทรีย์พื้นฐาน
Chemistry Laboratory
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรเคมี
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาการเกิดไฮบริดออร์บิทัลสเตอริโอเคมีชนิดของปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์การเรียกชื่อสมบัติทางกายภาพ การเตรียมและปฏิกิริยาของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน สารประกอบอะโรเมติกและสารประกอบอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชันชนิดต่าง ๆ  เช่นเฮไลด์อัลกอฮอล์อีเทอร์อัลดีไฮด์คีโตนเอมีนกรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์และสารประกอบโมเลกุลใหญ่ต่าง ๆ เช่นไขมันโปรตีนคาร์โบไฮเดรต
เงื่อนไขรายวิชา: 402105 หรือ
402101
รายวิชาต่อเนื่อง:CO 402122, 402241(#), 426221
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พุธ10:00-12:0027.05.09**029C80746X    
สาธารณสุขชุมชน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
สาธารณสุขชุมชน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร. สุมิตา บุญแนบ
นายศุภษร แผ่นอก
สำรองให้:สาธารณสุขชุมชน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
สาธารณสุขชุมชน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
39-39-0
38-35-3
3-0-3
สอบกลางภาค: 8 ก.พ. 2567 เวลา 13:00 - 15:00
สาธารณสุขชุมชน [651211065] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnsite2
สาธารณสุขชุมชน [651211065] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 2 ห้องสอบ e-TestingOnsite2
สอบปลายภาค: 22 เม.ย. 2567 เวลา 09:00 - 11:00
สาธารณสุขชุมชน [651211065] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 2 ห้องสอบ e-TestingOnsite3
สาธารณสุขชุมชน [651211065] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnsite3
  P2 พุธ08:00-10:0027.05.09**029C271314X    
เทคโนโลยีอาหาร ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร. สุมิตา บุญแนบ
นายศุภษร แผ่นอก
สำรองให้:เทคโนโลยีอาหาร ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
17-13-4
10-0-10
สอบกลางภาค: 8 ก.พ. 2567 เวลา 13:00 - 15:00
เทคโนโลยีอาหาร [651211132] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnsite2
สอบปลายภาค: 22 เม.ย. 2567 เวลา 09:00 - 11:00
เทคโนโลยีอาหาร [651211132] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnsite3
คำอธิบายรายวิชา
การเกิดไฮบริดออร์บิทัลสเตอริโอเคมีชนิดของปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์การเรียกชื่อสมบัติทางกายภาพ การเตรียมและปฏิกิริยาของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน สารประกอบอะโรเมติกและสารประกอบอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชันชนิดต่าง ๆ
เช่นเฮไลด์อัลกอฮอล์อีเทอร์อัลดีไฮด์คีโตนเอมีนกรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์และสารประกอบโมเลกุลใหญ่ต่าง ๆ เช่นไขมันโปรตีนคาร์โบไฮเดรต
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123