207455-65ภาษาอังกฤษธุรกิจระหว่างประเทศ
English for International Business
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาคำศัพท์ สำนวน และการใช้ภาษาอังกฤษในธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจการนำเข้า-ส่งออก ธุรกิจการค้าออนไลน์ การวิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูลทางธุรกิจ  
เงื่อนไขรายวิชา: 207251
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 ศุกร์09:00-12:0027.04.13(คี่)029C352411X    
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
Mr.James Patterson Turnbull
สำรองให้:ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
24-24-0
10-0-10
สอบปลายภาค:
  P2 พฤหัสบดี13:00-16:0027.04.13(คู่)029C372710X    
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
Mr.James Patterson Turnbull
สำรองให้:ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
27-26-1
10-1-9
สอบปลายภาค:
  P3 พุธ14:00-17:009.06.09(คี่)009C372512X    
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่3 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
Mr.James Patterson Turnbull
สำรองให้:ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่3 ,
ทุกชั้นปี
27-22-5
10-3-7
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
คำศัพท์ สำนวน และการใช้ภาษาอังกฤษในธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจการนำเข้า-ส่งออก ธุรกิจการค้าออนไลน์ การวิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูลทางธุรกิจ

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123