435561-65การเรียนรู้ของเครื่อง
Machince Learning
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาแนวคิดและหลักการเรียนรู้ของเครื่อง การเรียนรู้แบบโครงข่ายประสาทเทียม การเรียนรู้เชิงลึก การเรียนรู้แบบเครื่องเวกเตอร์เกื้อหนุน การค้นหาค่าที่เหมาะสมที่สุดเชิงปัญญาประดิษฐ์ การประยุกต์หลักการเรียนรู้ของเครื่องกับการวิจัยและการดำเนินงาน  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาโท ภาคพิเศษ เข้า 63
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  S1 อาทิตย์08:00-12:0027.05.02**029C220X    
ระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์: ดร. ปิ่นนารี ขูรีรัง
ผศ. ดร.โอฬาริก สุรินต๊ะ
สำรองให้:ระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,2-2-0
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
แนวคิดและหลักการเรียนรู้ของเครื่อง การเรียนรู้แบบโครงข่ายประสาทเทียม การเรียนรู้เชิงลึก การเรียนรู้แบบเครื่องเวกเตอร์เกื้อหนุน การค้นหาค่าที่เหมาะสมที่สุดเชิงปัญญาประดิษฐ์ การประยุกต์หลักการเรียนรู้ของเครื่องกับการวิจัยและการดำเนินงาน

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123