336254-64การออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้
User Experience Design
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ, หลักสูตรการจัดการข้อมูลดิจิทัล
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาการออกแบบโดยยึดผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง นิยามของประสบการณ์ผู้ใช้กระบวนการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ เทคนิคสำหรับเก็บความต้องการของผู้ใช้ เทคนิคสำหรับสร้างแนวทางแก้ปัญหา  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 ศุกร์08:00-12:0027.03.04029C13310X    
การจัดการข้อมูลดิจิทัล ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร.ปฐมาภรณ์ เถาว์พัน
สำรองให้:การจัดการข้อมูลดิจิทัล ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
3-3-0
10-0-10
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
การออกแบบโดยยึดผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง นิยามของประสบการณ์ผู้ใช้กระบวนการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ เทคนิคสำหรับเก็บความต้องการของผู้ใช้ เทคนิคสำหรับสร้างแนวทางแก้ปัญหา

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123