ความคิดเห็นของผู้ใช้
วันที่ข้อความ
30/4/2560 21:56
คำถามพอดีวันที่ 1 คือวันพรุ่งนี้เปนวันสอบ แต่ผมยังไม่ได้จ่ายค่าเทอมเลยครับ ตอนแรกว่าจะจ่ายตอนสิ้นเดือนแต่ว่าปริ๊นไม่ได้ กลัวไม่ได้สอบอะครับพรุ่งนี้แล้วจะทำยังไงดีครับ
คำตอบหมดเขตการชำระค่าลงทะเบียนเรียน ต้องทำเรื่องขอลาพักการเรียนตามที่ระบุไว้ในปฏิทินการศึกษาครับ
วันที่ เสาร์ 6 พฤษภาคม 2560 เวลา 10:32 โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
28/4/2560 03:08
คำถามเนื่องจากช่วงเปิดยื่นรายวิชาภาคฤดูร้อน นักศึกษาขอยื่นรายวิชาที่ต้องการเรียนไม่ทัน แต่รายวิชาที่ต้องการเรียนเปิดสอนเราสามารถขอเรียนร่วมได้ไหมค่ะแล้วต้องไปติดต่ออย่างไรค่ะ
คำตอบเรียนได้เฉพาะวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน วิชาเทคโนโลยีสาระสนเทศ และกลุ่มรายวิชาบังคับก่อนเท่านั้นครับ
วันที่ เสาร์ 6 พฤษภาคม 2560 เวลา 10:31 โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
26/4/2560 13:16
คำถามถ้าตอนนี้ยังไม่จ่ายค่าเทอม แล้วจะมีสิทธิ์สอบหรือไม่ครับ ตอนนี้เช็คในระบบไม่มีข้อมูลภาระค่าใช้จ่ายทุนของเทอม2ครับ ต้องทำอย่างไรครับ
คำตอบการชำระค่าเทอมต้องดำเนินการภายในวันสุดท้ายที่กำหนดในปฏิทินการศึกษา หากไม่สามารถชำระได้ทันตามกำหนด ให้นักศึกษารีบติดต่อที่ห้องทะเบียน ในกรณีที่เป็นทุน ให้ตรวจสอบสถานการณ์เป็นนักศึกษากองทุนภายในวันที่กำหนดด้วยครับ
วันที่ เสาร์ 6 พฤษภาคม 2560 เวลา 10:30 โดย สำนักส่งเสริมวิชการและงานทะเบียน
16/4/2560 01:31
คำถามอยากทราบว่า ถ้าขออนุมัติภาคฤดูร้อนแล้ว ต้องทำยังไงต่อครับ แล้วลงทะเบียนได้วันไหน
คำตอบนักศึกษาต้องรอผลการอนุมัติรายวิชา โดยจะประกาศรายวิชาที่เปิดสอนในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 และสามารถติดต่อลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ค่ะ
วันที่ ศุกร์ 21 เมษายน 2560 เวลา 11:19 โดย มินตรา วิบูลย์ชาติ
10/10/2558 13:10
คำถามถ้าต้องการดรอป ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างค่ะ
คำตอบ
6/9/2554 07:54
คำถามถ้าจ่ายค่าเทอมไปแล้ว แล้วเพิ่มวิชาเรียนอีกให้ครบ 24 หน่วยจะทำได้หรือไม่ ถ้าทำไปแล้วระบบยังบอกว่า"มียอดค้างชำระ" จะต้องทำอย่างไรคะ
คำตอบนักศึกษาภาคปกติ สามารถทำรายการเพิ่ม-ถอน รายวิชาได้ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2554 ส่วนในเรื่องค่าใช้จ่ายที่ยังคงค้าง ให้นำหลักฐานการชำระเงิน ติดต่อได้ที่งานกองคลัง ค่ะ
วันที่ พฤหัสบดี 9 มิถุนายน 2554 เวลา 18:31 โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
6/8/2554 21:14
คำถามผมได้ทำการยืนยันลงทะเบียนแล้วพอเข้ามาดูวันนี้ข้อมูลที่ยืนยันการลงทะเบียนหายหมดเลย บางวิชาก็ลงไม่ได้เพราะที่นั่งเต็ม มันเป็นเพราะอะไรคับ
คำตอบให้นักศึกษาตรวจสอบอีกครั้งว่า ทำการกดยืนยันที่เมนุการยืนยันหรือยังนะคะ เพราะหากทำรายการแค่ดึงรายวิชาขึ้นมาแล้วไม่มีการยืนยัน การลงทะเบียนจะยังไม่สมบูรณ์และทำให้ไม่มีรายวิชาปรากฏค่ะ และสามารถเข้ามาติดต่อเพื่อทำการตรวจสอบได้ที่งานทะเบียนค่ะ
วันที่ พฤหัสบดี 9 มิถุนายน 2554 เวลา 18:34 โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
6/5/2554 21:15
คำถามไม่เข้าใจระเบียนประวัติ >>บรรทัดที่1 แบะ 2 คืออะไรค่า
คำตอบบรรทัดที่ 1 คือ เลขที่บ้าน หมู่ที่ ซอย ถนน ส่วนบรรทัดที่ 2 คือ ตำบล ค่ะ ในส่วนของตำบล ให้นักศึกษา พิมพ์คำว่า ตำบล นำหน้าชื่อตำบลด้วยนะคะ
วันที่ พฤหัสบดี 9 มิถุนายน 2554 เวลา 18:42 โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
6/3/2554 08:40
คำถามอยากทราบว่าต้องการแก้ไขระเบียนประวัติทำอย่างไรค่ะหรือว่าต้องติดต่อที่งานทะเบียน
คำตอบให้นักศึกษา ติดต่อที่กลุ่มงานทะเบียนค่ะ โดยเขียนคำร้อง คร.1 คำร้องทั่วไป หากเป็นการแก้ไขที่อยู่ให้สำเนาทะเบียนบ้านแนบ หากเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล ให้แนบเอกสารการเปลี่ยนแปลง พร้อมสะกด ชื่อ - ชื่อสกุล ที่แก้ไข เป็นภาษาอังกฤษ ให้ด้วยค่ะ
วันที่ พฤหัสบดี 9 มิถุนายน 2554 เวลา 18:45 โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
22/5/2554 11:08
คำถามอยากทราบกำหนดการของ นักศึกษาใหม่ค่ะ ต้องดูที่ไหนหรอค่ะ
คำตอบไม่ทราบว่าเป็นกำหนดการเกี่ยวกับเรื่องใดค่ะ หากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียน กำหนดการชำระเงิน ให้ติดต่อรับปฏิทินการศึกษา ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หากเป็นกำหนดการยื่นเอกสารการกู้ยืมทุน กยศ. ให้ติดต่อที่งานกองทุนฯ และหากเป็นกำหนดการทำกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษาให้ติดต่อที่กองพัฒนานักศึกษา ค่ะ
วันที่ พฤหัสบดี 9 มิถุนายน 2554 เวลา 19:12 โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
18/5/2553 13:11
คำถามวิชาของอาจารย์ ทำไมเกรตยังไม่ออกซักที
คำตอบนักศึกษาภาคปกติ สามารถลงทะเบียนเพิ่ม - ถอนรายวิชาได้ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2554 ค่ะ
วันที่ พฤหัสบดี 9 มิถุนายน 2554 เวลา 18:43 โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
25/6/2552 20:39
คำถามไม่มีข้อมูลในระเบียนประวัติคะ
คำตอบกำลังดำเนินในการกรอกข้อมูลอยู่
วันที่ จันทร์ 29 มิถุนายน 2552 เวลา 17:31 โดย งานทะเบียน
18/6/2552 10:30
คำถามสวัสดีค่ะอาจารย์ หนูได้เข้ามาดูประวัติของหนูแล้วมีข้อมูลผิดค่ะ ตรงเลขบัตรประจำตัวประชาชนตัวสุดท้ายผิดค่ะตามจริงต้องเป็นเลข6ค่ะ จะแก้ไขได้ที่ไหนคะ
คำตอบติดต่อที่งานทะเบียน พร้อมแนบบัตรประชาชนมาด้วย
วันที่ จันทร์ 29 มิถุนายน 2552 เวลา 17:30 โดย งานทะเบียน
6/12/2552 22:26
คำถามทำไมแก้ไขข้อมูลการเปลี่ยนชื่อ-สกุลล่าช้าจังคะ ขอความกรุณาด้วยค่ะเพราะเกรงว่าจะมีปัญหาตามมาภายหลัง
คำตอบแล้วเกรดออกครบทุกตัวหรือยัง มีติด I I* หรือว่า M ไหม ถ้าเกรดยังว่างอยู่ก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ได้
วันที่ จันทร์ 29 มิถุนายน 2552 เวลา 17:25 โดย งานทะเบียน
6/6/2552 18:27
คำถามอยากให้อาจารย์(ท่านหนึ่ง)ที่ไม่มีคึวามสามารถในการสอนหรือไม่สนใจ ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วยคะ ขอบคุณคะ
คำตอบท่านหนึ่งที่ว่า ไม่ทราบว่าชื่ออาจารย์อะไร จะได้แจ้งให้ท่านและมหาวิทยาลัยทราบ เพื่อปรับปรุงต่อไป
วันที่ จันทร์ 29 มิถุนายน 2552 เวลา 17:20 โดย งานทะเบียน
[หน้าก่อน] [หน้าต่อไป]
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123