ตารางการใช้ห้อง
แสดงข้อมูล   แต่ละห้อง   ทุกห้อง
    ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสอาคารเพื่อเลือกห้อง
ศูนย์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา
   001  
อาคาร 1
   002  
อาคารคหกรรม
   003  
อาคารดนตรี
   004  
อาคารดนตรี(ยกเลิก)
   005  
อาคาร 5
   006  
อาคารอุตสาหกรรมศิลป์(ยกเลิก)
   007  
อาคารเกษตร
   008
อาคารศูนย์เวช
   009  
อาคาร 9
   010  
อาคาร 10
   011  
อาคาร 11
   012  
อาคาร 12
   013  
อาคาร 13
   014  
อาคาร 14
   015  
อาคารพลศึกษา
   016  
อาคาร 16
   017  
อาคาร 17
   018  
อาคาร 18
   019  
อาคารเซรามิกส์
   020  
อาคาร 20
   021  
อาคารปั้นธีรคาม
   022  
อาคาร 22
   024  
อาคาร 24
   025  
ศูนย์กราฟิก
   026  
หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี
   027  
อาคาร 26
   028  
อาคารสำนักวิทยบริการ
   029  
อาคาร 27
   030  
อาคาร 29
   031  
อาคารเทคโนโลยีการอาหาร
   038  
โรงเรียนสาธิต
   039  
สนามนอก
   040  
อาคารเซรามิกส์
   041  
อาคารศูนย์อาหาร
   042  
อาคาร 31
   043  
ทับแก้ว
   044  
อาคาร 32
   045  
อาคาร 100 ไร่(1)
   046  
อาคาร 34
   047  
อาคาร 100 ไร่(2)
   048  
อาคารหอประชุมใหม่
   049  
อาคารเทคนิคสัตวแพทย์
   050  
อาคาร 36
   051  
อาคารชั่วคราวคณะเทคโนฯ
   052  
อาคาร 38
   053  
หัวลำโพง
   054  
ออนไลน์
   06  
อาคาร 6 คณะเทคโนโลยีฯ(เก่า)
   996
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
   997
โรงเรียนสุขานารี
   998  
โรงเรียนบุญวัฒนา
   999  
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
   N/A  
ไม่กำหนด
ศูนย์ บัวใหญ่
   001  
อาคาร 3
   002  
อาคาร 2
ศูนย์ ปากช่อง
   001  
อาคาร 1
   002  
อาคาร 2
   003  
อาคาร 3
   N/A  
ไม่กำหนด
ศูนย์ สระบุรี
   002  
อาคาร 2
ศูนย์ รร.เมืองนครราชสีมา
   1  
อาคาร 1 ชั้น 2
   2  
อาคาร 1 ชั้น 3
   3  
อาคาร 4 ชั้น 1
   4  
อาคาร 4 ชั้น 2
   5  
อาคาร 4 ชั้น 3
   6  
อาคาร 7 ชั้น 2
   7  
อาคาร 7 ชั้น 3
   8  
อาคาร 13 ชั้น 1
   9  
อาคาร 13 ชั้น 2
ศูนย์ รร.สุขานารี
   1  
อาคาร 1 ชั้น 3
   2  
อาคาร 1 ชั้น 2
   3  
อาคาร 2 ชั้น 2
   4  
อาคาร 2 ชั้น 3
   5  
อาคาร 3 ชั้น 1
   6  
อาคาร 3 ชั้น 2
   7  
อาคาร 3 ชั้น 3
ศูนย์ รร.บุญวัฒนา
   1  
อาคาร 1 ชั้น 3
   10  
อาคาร 4 ชั้น 6
   2  
อาคาร 1 ชั้น 4
   3  
อาคาร 2 ชั้น 2
   4  
อาคาร 2 ชั้น 3
   5  
อาคาร 2 ชั้น 4
   6  
อาคาร 3 ชั้น 2
   7  
อาคาร 3 ชั้น 3
   8  
อาคาร 3 ชั้น 4
   9  
อาคาร 4 ชั้น 5
ศูนย์ รร.อนุบาลนครราชสีมา
   1  
อาคารบุษกร ชั้น 3
   2  
อาคารบุษกร ชั้น 2
   3  
อาคารสัตตบงกช ชั้น 3
   4  
อาคารอนุสรณ์ 60 ปี ชั้น 4
   5  
อาคารอนุสรณ์ 60 ปี ชั้น 3
   6  
อาคารอนุสรณ์ 60 ปี ชั้น 2
   7  
อาคารอนุสรณ์ 60 ปี ชั้น 1
   8  
อาคารสัตตบงกช ชั้น 2
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 044-272831