ตารางการใช้ห้อง
 ศูนย์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา อาคารชั่วคราวคณะเทคโนฯ
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 ระหว่าง  18/12/2566 - 24/12/2566 
 
Day/Time
 
7:50-8:408:40-9:309:30-10:2010:20-11:1011:10-12:0012:00-12:5012:50-13:4013:40-14:3014:30-15:2015:20-16:1016:10-17:00
จันทร์       203031 (P2)
3 (1-4-4) L12
ชั่วคราวเทคโนฯ 3 (ศิลปศึกษา) (เข้าชั้นเรียนในสัปดาห์คี่ / เรียนออนไลน์สัปดาห์คู่)
อังคาร       203116 (P2)
3 (1-4-4) L12
ชั่วคราวเทคโนฯ 3 (ศิลปศึกษา) (เข้าชั้นเรียนในสัปดาห์คี่ / เรียนออนไลน์สัปดาห์คู่)
 
พุธ
 
          
พฤหัสบดี 203116 (P1)
3 (1-4-4) L12
ชั่วคราวเทคโนฯ 3 (ศิลปศึกษา) (เข้าชั้นเรียนในสัปดาห์คี่ / เรียนออนไลน์สัปดาห์คู่)
  203023 (P2)
3 (1-4-4) L12
ชั่วคราวเทคโนฯ 3 (ศิลปศึกษา) (เข้าชั้นเรียนในสัปดาห์คี่ / เรียนออนไลน์สัปดาห์คู่)
ศุกร์ 203023 (P1)
3 (1-4-4) L12
ชั่วคราวเทคโนฯ 3 (ศิลปศึกษา) (เข้าชั้นเรียนในสัปดาห์คี่ / เรียนออนไลน์สัปดาห์คู่)
      
หมายเหตุ สำหรับการจัดการเรียนการสอนภาคปกติภาคการศึกษาที่ 1/2567
 สีฟ้า หมายถึง รายวิชาเข้าเรียนสัปดาห์คี่/เรียนออนไลน์สัปดาห์คู่
 สีชมพู หมายถึง รายวิชาเข้าเรียนสัปดาห์คู่/เรียนออนไลน์สัปดาห์คี่
 สีเขียว หมายถึง รายวิชาเรียนออนไลน์ทุกสัปดาห์
 สีเหลือง หมายถึง รายวิชาปฏิบัติ เช่น 3(0-6-3) หรือ 2(0-4-2) เป็นต้น เข้าเรียนทุกสัปดาห์
*** ในภาคการศึกษาที่ 1/2567 รายละเอียดรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ***>>คลิกที่นี่<<
 *** สัปดาห์ที่สอน (W:) ให้ดูปฏิทินการศีกษาเป็นหลัก ***>>คลิกที่นี่<<
      สัปดาห์ที่ 8 (W:8) เป็นสัปดาห์กิจกรรมทดสอบผู้เรียนระหว่างภาค
      สัปดาห์ที่ 16 (W:16) เป็นสัปดาห์สอนชดเชย

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L9 = ประกาศนียบัตร ภาคปกติ
L10 = ประกาศนียบัตร ภาคพิเศษ
L11 = อนุปริญญา ภาคปกติ
L12 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
L13 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคปกติ
L14 = วุฒิบัตร ภาคปกติ
L15 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L16 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคปกติ
L17 = ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคปกติ
L18 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
L21 = อนุปริญญา ภาคกศ.ปช.
L22 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช.
L23 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคกศ.ปช.
L24 = วุฒิบัตร ภาคกศ.ปช.
L25 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) โครงการพิเศษ
L27 = ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช.
L28 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคกศ.ปช.
L35 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ
L36 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ
L37 = ปริญญาเอก
L38 = ปริญญาเอก ภาคปกติ
L42 = ปริญญาตรี (4 ปี) Ex.B.A.
L43 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) Ex.B.A.
L51 = อนุปริญญา ภาคบ่าย
L52 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคบ่าย
L53 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคบ่าย
L62 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
L63 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
L67 = ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
L69 = บุคคลทั่วไป
L70 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน
L75 = ปริญญาโท ภาคปกติ (พระ)
L76 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ เข้า 63
L77 = ปริญญาเอก ภาคพิเศษ เข้า 63
L78 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ เข้า 63
L83 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ค.ป.
L84 = ปริญญาตรี 5 ปี พ.ค.ป.
L86 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต พ.ค.ป.
L92 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ (ท้องถิ่น)
L93 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ (กลาโหม)
L96 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ เข้า 66
L97 = ปริญญาเอก ภาคพิเศษ เข้า 66
L98 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ เข้า 65 ขึ้นไป
L99 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ (2 ปริญญา)
L105 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ (ศูนย์บัวใหญ่)
L999 = ไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123