ตารางการใช้ห้อง
ศูนย์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา อาคาร 27
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2566  / 1 2 3 ระหว่าง  25/2/2567 - 2/3/2567 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
7:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์    27.03.03**  414207
(3) 2,
L12
         
    27.03.04  103224
(3) 1,
L12
         
    27.03.05**  100103
(3) 7,
L12
  003115
(3) 2,
L12
    
    27.03.06(คี่)  003117
(3) 1,
L12
  003117
(3) 2,
L12
    
    27.03.06(คู่)   003116
(3) 1,
L12
  003116
(3) 2,
L12
     
    27.03.07(คี่)  003115
(3) 1,
L12
         
    27.03.07(คู่)  414021
(3) 1,
L12
         
    27.03.07**       409361
(3) 1,
L12
    
    27.03.08(คี่)  000205
(3) 1,
L12
         
    27.03.08(คู่)  000205
(3) 2,
L12
         
    27.03.08**       407317
(2) 1,
L12
     
    27.03.09(คู่)       414209
(3) 1,
L12
    
    27.03.09**  408020
(3) 2,
L12
         
    27.03.10**  103034
(3) 1,
L12
         
    27.04.06(คี่)       206022
(3) 1,
L12
    
    27.04.06**  206022
(3) 2,
L12
         
    27.04.07**  207106
(3) 2,
L12
  207106
(3) 1,
L12
    
    27.04.09(คี่)       062310
(3) 13,
L12
    
    27.04.09**  207104
(3) 1,
L12
         
    27.04.11(คี่)   210331
(3) 2,
L12
         
    27.04.11(คู่)  212373
(3) 1,
L12
         
    27.04.11**       002112
(3) 1,
L12
    
    27.04.12(คี่)  062310
(3) 22,
L12
  062310
(3) 17,
L12
    
    27.04.12(คู่)       212212
(3) 1,
L12
    
    27.04.13**       219441
(3) 1,
L12
    
    27.04.15(คี่)  062310
(3) 10,
L12
  062310
(3) 11,
L12
    
    27.04.15(คู่)       217353
(3) 1,
L12
     
    27.05.01(คี่)       000404
(3) 1,
L12
   
    27.05.01(คู่)       000404
(3) 2,
L12
   
    27.05.02**       336332
(2) 1,
L12
    
    27.05.06**  414019
(3) 1,
L12
         
    27.05.07**       103241
(3) 2,
L12
    
    27.05.08(คี่)   061203
(2) 3,
L12
  000405
(3) 1,
L12
   
    27.05.08(คู่)   000402
(3) 1,
L12
  000402
(3) 2,
L12
     
    27.05.09(คี่)   004122
(3) 3,
L12
  061203
(2) 1,
L12
     
    27.05.09(คู่)       004119
(3) 2,
L12
     
อังคาร    27.03.03**  414103
(3) 2,
L12
         
    27.03.04 502311
(3) 1,
L12
        
    27.03.05(คี่)       201276
(3) 1,
L12
   
    27.03.05(คู่)       414209
(3) 2,
L12
    
    27.03.05**  108104
(3) 1,
L12
         
    27.03.06(คี่)  003117
(3) 3,
L12
  003117
(3) 4,
L12
    
    27.03.06(คู่)  414312
(3) 2,
L12
  414032
(3) 1,
L12
    
    27.03.07(คี่)  003115
(3) 3,
L12
  003115
(3) 4,
L12
    
    27.03.07(คู่)       404019
(3) 1,
L12
    
    27.03.08(คี่)  000206
(3) 1,
L12
  000206
(3) 2,
L12
    
    27.03.09**  408020
(3) 1,
L12
  414105
(3) 2,
L12
    
    27.03.10(คี่)       000204
(3) 7,
L12
    
    27.03.10**  414105
(3) 1,
L12
         
    27.04.06**  207023
(3) 1,
L12
  207023
(3) 1,
L12
   
    27.04.07(คี่)  227321
(3) 1,
L12
  062205
(3) 9,
L12
    
    27.04.07(คู่)  212023
(3) 2,
L12
  207363
(3) 1,
L12
    
    27.04.09(คี่)       207358
(3) 2,
L12
     
    27.04.09(คู่)  206211
(3) 2,
L12
  210311
(3) 2,
L12
    
    27.04.11(คี่)       210341
(3) 1,
L12
     
    27.04.11**  225212
(3) 1,
L12
         
    27.04.12(คี่)  062310
(3) 19,
L12
  062310
(3) 18,
L12
    
    27.04.12(คู่)  062310
(3) 25,
L12
         
    27.04.13(คี่)  062310
(3) 15,
L12
  206207
(3) 1,
L12
 062310
(3) 27,
L12
 
    27.04.13(คู่)   215425
(3) 4,
L12
         
    27.04.15(คี่)       227342
(3) 1,
L12
     
    27.04.15**  207105
(3) 2,
L12
         
    27.05.01(คี่)       000404
(3) 3,
L12
   
    27.05.01(คู่)       000404
(3) 4,
L12
   
    27.05.02(คี่)     336334
(1) 1,
L12
         
    27.05.02**       336335
(2) 1,
L12
    
    27.05.06(คี่)  103112
(3) 1,
L12
         
    27.05.06**       004309
(3) 1,
L12
    
    27.05.08(คี่) 000405
(3) 2,
L12
  000405
(3) 3,
L12
   
    27.05.08(คู่)   000402
(3) 3,
L12
  000402
(3) 4,
L12
     
    27.05.09(คี่)   004122
(3) 1,
L12
  004122
(3) 2,
L12
     
    27.05.09(คู่)   004119
(3) 3,
L12
  004119
(3) 4,
L12
     
พุธ    27.03.03**  306111
(3) 1,
L12
         
    27.03.05**  306121
(3) 2,
L12
  101302
(1) 27,
L12
      
    27.03.06**  306325
(3) 2,
L12
         
    27.03.08**       407317
(2) 2,
L12
     
    27.03.09(คี่)       202214
(3) 1,
L12
   
    27.03.09** 202211
(3) 1,
L12
         
    27.03.10**  212033
(3) 2,
L12
         
    27.04.06**       227121
(3) 1,
L12
    
    27.04.07(คู่)       217340
(3) 1,
L12
 217341
(3) 1,
L12
  
    27.04.07**   215145
(3) 2,
L12
         
    27.04.09**       227210
(3) 1,
L12
     
    27.04.11**   215151
(3) 3,
L12
         
    27.04.12(คี่)       206208
(3) 1,
L12
     
    27.04.13**  224117
(3) 3,
L12
         
    27.04.15(คี่)       210215
(3) 1,
L12
    
    27.04.15(คู่)       227328
(3) 1,
L12
    
    27.04.15**   219105
(3) 1,
L12
         
    27.05.02(คี่)       336352
(3) 1,
L12
    
    27.05.02(คู่)       336234
(3) 1,
L12
     
    27.05.02**  336134
(3) 1,
L12
         
    27.05.08(คี่)       061203
(2) 2,
L12
     
    27.05.09**  402121
(2) 1,
L12
 402121
(2) 1,
L12
         
  402121
(2) 2,
L12
           
  402121
(2) 1,
L12
           
พฤหัสบดี    27.03.03**  414210
(3) 2,
L12
         
    27.03.04       306417
(3) 1,
L17
    
    27.03.05(คี่)  414312
(3) 1,
L12
         
    27.03.05(คู่)  408211
(3) 2,
L12
         
    27.03.06**  306121
(3) 1,
L12
  103241
(3) 1,
L12
    
    27.03.07(คี่)  103028
(3) 1,
L12
  414033
(3) 1,
L12
    
    27.03.07(คู่)  103034
(3) 2,
L12
         
    27.03.08**  306328
(3) 2,
L12
         
    27.03.09(คี่)  414033
(3) 2,
L12
         
    27.03.09(คู่) 202324
(3) 1,
L12
         
    27.03.10(คี่)  308301
(3) 2,
L12
         
    27.04.06**  207023
(3) 2,
L12
  207023
(3) 2,
L12
   
    27.04.07**   215145
(3) 3,
L12
  215145
(3) 1,
L12
 215145
(3) 4,
L12
  
    27.04.09**  207016
(3) 1,
L12
  207016
(3) 2,
L12
    
    27.04.11(คู่)       207452
(3) 1,
L12
     
    27.04.11**   208114
(3) 1,
L12
         
    27.04.12**  100101
(3) 13,
L12
  100101
(3) 14,
L12
    
    27.04.13(คี่)  062310
(3) 26,
L12
  217251
(3) 1,
L12
     
    27.04.13(คู่)  227222
(3) 1,
L12
  207455
(3) 2,
L12
     
    27.04.13**          208115
(3) 1,
L12
  
    27.04.15(คี่)  207020
(3) 1,
L12
     217251
(3) 2,
L12
  
    27.04.15**       208115
(3) 2,
L12
     
    27.05.01(คู่)       408211
(3) 1,
L12
    
    27.05.02**  336233
(2) 1,
L12
  336124
(3) 1,
L12
 336132
(3) 1,
L12
  
    27.05.06**       212272
(3) 2,
L12
    
    27.05.07**       403303
(3) 1,
L12
 402462
(1) 1,
L12
  
    27.05.08(คี่)  062204
(3) 1,
L12
         
    27.05.08**       224116
(3) 1,
L12
     
    27.05.09**        402241
(2) 1,
L12
     
ศุกร์    27.03.03**  306201
(3) 4,
L12
         
    27.03.04       336337
(2) 1,
L12
    
    27.03.05**  206209
(3) 3,
L12
         
    27.03.06**  212272
(3) 1,
L12
     555142
(3) 1,
L18
    27.03.07(คู่)  414021
(3) 2,
L12
         
    27.03.09**  212033
(3) 1,
L12
         
    27.03.10**       202200
(3) 1,
L12
   
    27.04.06(คี่)  062310
(3) 6,
L12
  062310
(3) 7,
L12
    
    27.04.06(คู่)  207019
(3) 1,
L12
  207020
(3) 3,
L12
    
    27.04.07**  206104
(3) 1,
L12
  207019
(3) 2,
L12
    
    27.04.09(คี่)       062310
(3) 3,
L12
    
    27.04.09(คู่)       207318
(3) 2,
L12
     
    27.04.09**  207020
(3) 4,
L12
         
    27.04.11**   215151
(3) 1,
L12
  215151
(3) 2,
L12
 224117
(3) 2,
L12
 
    27.04.12**  100102
(3) 8,
L12
  100101
(3) 10,
L12
    
    27.04.13(คี่)   207455
(3) 1,
L12
         
    27.04.13**       224142
(3) 3,
L12
 224213
(3) 3,
L12
 
    27.04.15(คี่)  062310
(3) 16,
L12
         
    27.04.15(คู่)  062310
(3) 24,
L12
         
    27.04.15**       207112
(3) 2,
L12
    
    27.05.02(คี่)     336336
(1) 1,
L12
         
    27.05.02(คู่)     336238
(1) 1,
L12
         
    27.05.02**  336113
(3) 1,
L12
   336239
(2) 1,
L12
 336237
(2) 1,
L12
    27.05.06**  414019
(3) 2,
L12
         
    27.05.07**       402108
(2) 1,
L12
     
    27.05.08(คี่)       207453
(3) 1,
L12
     

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L9 = ประกาศนียบัตร ภาคปกติ
L10 = ประกาศนียบัตร ภาคพิเศษ
L11 = อนุปริญญา ภาคปกติ
L12 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
L13 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคปกติ
L14 = วุฒิบัตร ภาคปกติ
L15 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L16 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคปกติ
L17 = ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคปกติ
L18 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
L21 = อนุปริญญา ภาคกศ.ปช.
L22 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช.
L23 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคกศ.ปช.
L24 = วุฒิบัตร ภาคกศ.ปช.
L25 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) โครงการพิเศษ
L27 = ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช.
L28 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคกศ.ปช.
L35 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ
L36 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ
L37 = ปริญญาเอก
L38 = ปริญญาเอก ภาคปกติ
L42 = ปริญญาตรี (4 ปี) Ex.B.A.
L43 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) Ex.B.A.
L51 = อนุปริญญา ภาคบ่าย
L52 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคบ่าย
L53 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคบ่าย
L62 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
L63 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
L67 = ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
L69 = บุคคลทั่วไป
L70 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน
L75 = ปริญญาโท ภาคปกติ (พระ)
L76 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ เข้า 63
L77 = ปริญญาเอก ภาคพิเศษ เข้า 63
L78 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ เข้า 63
L83 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ค.ป.
L84 = ปริญญาตรี 5 ปี พ.ค.ป.
L86 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต พ.ค.ป.
L92 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ (ท้องถิ่น)
L93 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ (กลาโหม)
L96 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ เข้า 66
L97 = ปริญญาเอก ภาคพิเศษ เข้า 66
L98 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ เข้า 65 ขึ้นไป
L99 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ (2 ปริญญา)
L105 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ (ศูนย์บัวใหญ่)
L999 = ไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123