ตารางการใช้ห้อง
ศูนย์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา อาคาร 11
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2566  / 1 2 3 ระหว่าง  3/3/2567 - 9/3/2567 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
7:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
จันทร์    11.11 (คี่)   402463
(3) 1,
L12
       
    11.14**    801101
(2) 1,
L12
   801101
(2) 2,
L12
   
    11.24**  401207
(3) 1,
L12
  401492
(2) 1,
L12
  
    11.26**  404331
(3) 1,
L12
  401206
(3) 1,
L12
  
    11.34 (คี่)       403316
(3) 1,
L12
 
    11.34**  403103
(3) 1,
L12
         
    11.43** 403355
(3) 1,
L12
       
    11.45 (คู่)   402331
(3) 1,
L12
       
อังคาร    11.11**  402209
(3) 1,
L12
    402492
(2) 1,
L12
    11.24**  401019
(2) 1,
L12
  404117
(3) 1,
L12
  
    11.26**       403401
(3) 1,
L12
   
    11.34 (คี่)    403317
(3) 1,
L12
  403317
(3) 1,
L12
   
    11.36 (คี่) 403321
(3) 1,
L12
       
    11.409**  403481
(1) 1,
L12
         
    11.43** 403207
(3) 1,
L12
  403028
(3) 1,
L12
 
    11.45**       402103
(3) 1,
L12
  
พุธ    11.11**       402316
(2) 1,
L12
  
    11.14** 402242
(1) 2,
L12
    402242
(1) 3,
L12
   
    11.24**   401211
(3) 1,
L12
  401102
(1) 1,
L12
   
    11.26**       401106
(1) 2,
L12
   
    11.34 (คี่) 403211
(3) 1,
L12
       
    11.43** 403451
(3) 1,
L12
  403354
(3) 1,
L12
 
    11.46**   402101
(3) 1,
L12
       
พฤหัสบดี    11.11**   402112
(1) 1,
L12
       
    11.14**   402341
(3) 1,
L12
  402242
(1) 1,
L12
   
    11.24**   401342
(3) 1,
L12
  401101
(3) 1,
L12
   
    11.26**  401018
(3) 1,
L12
  401106
(1) 1,
L12
   
    11.34 (คี่)       403312
(3) 1,
L12
 
    11.34**   403103
(3) 1,
L12
       
    11.36 (คี่) 403025
(3) 1,
L12
       
    11.409**       403471
(2) 1,
L12
  
    11.43** 403358
(3) 1,
L12
       
    11.45**  403101
(3) 1,
L12
   403105
(3) 1,
L12
   
    11.46**       402101
(3) 1,
L12
   
ศุกร์    11.11**   402332
(1) 1,
L12
  402232
(1) 1,
L12
   
    11.14**   402242
(1) 1,
L12
  402342
(1) 1,
L12
   
    11.24**       401017
(3) 1,
L12
  
    11.26**   513004
(3) 1,
L12
  101301
(1) 26,
L12
    
    11.34 (คี่) 403313
(3) 1,
L12
       
    11.409**    101301
(1) 25,
L12
  403311
(1) 1,
L12
    
    11.45 (คี่)   403204
(3) 1,
L12
       
    11.45 (คู่)   426241
(3) 1,
L12
       
    11.45**       401105
(3) 1,
L12
   
    11.46**   403105
(3) 3,
L12
  403105
(3) 1,
L12
   

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L9 = ประกาศนียบัตร ภาคปกติ
L10 = ประกาศนียบัตร ภาคพิเศษ
L11 = อนุปริญญา ภาคปกติ
L12 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
L13 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคปกติ
L14 = วุฒิบัตร ภาคปกติ
L15 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L16 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคปกติ
L17 = ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคปกติ
L18 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
L21 = อนุปริญญา ภาคกศ.ปช.
L22 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช.
L23 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคกศ.ปช.
L24 = วุฒิบัตร ภาคกศ.ปช.
L25 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) โครงการพิเศษ
L27 = ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช.
L28 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคกศ.ปช.
L35 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ
L36 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ
L37 = ปริญญาเอก
L38 = ปริญญาเอก ภาคปกติ
L42 = ปริญญาตรี (4 ปี) Ex.B.A.
L43 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) Ex.B.A.
L51 = อนุปริญญา ภาคบ่าย
L52 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคบ่าย
L53 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคบ่าย
L62 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
L63 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
L67 = ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
L69 = บุคคลทั่วไป
L70 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน
L75 = ปริญญาโท ภาคปกติ (พระ)
L76 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ เข้า 63
L77 = ปริญญาเอก ภาคพิเศษ เข้า 63
L78 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ เข้า 63
L83 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ค.ป.
L84 = ปริญญาตรี 5 ปี พ.ค.ป.
L86 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต พ.ค.ป.
L92 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ (ท้องถิ่น)
L93 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ (กลาโหม)
L96 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ เข้า 66
L97 = ปริญญาเอก ภาคพิเศษ เข้า 66
L98 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ เข้า 65 ขึ้นไป
L99 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ (2 ปริญญา)
L105 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ (ศูนย์บัวใหญ่)
L999 = ไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123