ตารางการใช้ห้อง
ศูนย์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา อาคาร 9
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์| อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2566  / 1 2 3 ระหว่าง  3/3/2567 - 9/3/2567 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
 
จันทร์
 
 
-
 
             
อังคาร    9.06.05(คี่) 002104
(3) 4,
L12
  002104
(3) 6,
L12
    
    9.06.05(คู่) 002110
(3) 3,
L12
  002110
(3) 4,
L12
    
    9.06.06(คี่) 002104
(3) 5,
L12
         
    9.06.06(คู่)  002107
(3) 9,
L12
  002125
(3) 6,
L12
     
    9.06.07(คี่)  002107
(3) 7,
L12
  212373
(3) 2,
L12
 109037
(3) 1,
L12
    9.06.07(คู่)  002108
(3) 2,
L12
  217252
(2) 3,
L12
      
    9.06.08(คี่)  002125
(3) 4,
L12
  220216
(2) 1,
L12
     
    9.06.08(คู่)  002125
(3) 5,
L12
  002125
(3) 7,
L12
     
    9.06.09**  206015
(3) 2,
L12
  206022
(3) 4,
L12
 109037
(3) 3,
L12
    9.06.11(คี่)      207324
(3) 3,
L12
     
    9.06.11(คู่)      062204
(3) 6,
L12
    
    9.06.11** 212024
(3) 1,
L12
         
    9.07.05-06** 206022
(3) 3,
L12
  212024
(3) 2,
L12
    
    9.07.07-08**  219212
(3) 1,
L12
  225101
(3) 1,
L12
  227312
(3) 1,
L12
    9.14.05** 062307
(3) 15,
L12
  207104
(3) 2,
L12
    
    9.14.06** 100101
(3) 7,
L12
  062307
(3) 7,
L12
    
    9.14.07(คี่) 062310
(3) 5,
L12
         
    9.14.07(คู่)  224311
(3) 2,
L12
         
    9.14.07**      220106
(3) 1,
L12
    
    9.14.08** 220108
(3) 1,
L12
  100101
(3) 3,
L12
    
    9.14.09(คี่)  220215
(2) 1,
L12
         
    9.14.09(คู่) 062310
(3) 4,
L12
  207211
(3) 2,
L12
    
    9.14.10(คี่) 212026
(3) 1,
L12
         
    9.14.10(คู่) 210313
(3) 1,
L12
         
    9.14.10**      062307
(3) 11,
L12
    
    9.14.11** 107106
(3) 2,
L12
  105101
(3) 1,
L12
    
    9.14.12** 107104
(3) 1,
L12
  100103
(3) 10,
L12
    
 
พุธ
 
 
-
 
             
 
พฤหัสบดี
 
 
-
 
             
 
ศุกร์
 
 
-
 
             

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L11 = อนุปริญญา ภาคปกติ
L12 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
L13 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคปกติ
L14 = วุฒิบัตร ภาคปกติ
L15 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L16 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคปกติ
L17 = ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคปกติ
L18 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
L21 = อนุปริญญา ภาคกศ.ปช.
L22 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช.
L23 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคกศ.ปช.
L24 = วุฒิบัตร ภาคกศ.ปช.
L25 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) โครงการพิเศษ
L27 = ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช.
L28 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคกศ.ปช.
L35 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ
L36 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ
L37 = ปริญญาเอก
L38 = ปริญญาเอก ภาคปกติ
L42 = ปริญญาตรี (4 ปี) Ex.B.A.
L43 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) Ex.B.A.
L51 = อนุปริญญา ภาคบ่าย
L52 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคบ่าย
L53 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคบ่าย
L62 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
L63 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
L67 = ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
L69 = บุคคลทั่วไป
L70 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน
L75 = ปริญญาโท ภาคปกติ (พระ)
L76 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ เข้า 63
L77 = ปริญญาเอก ภาคพิเศษ เข้า 63
L78 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ เข้า 63
L83 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ค.ป.
L84 = ปริญญาตรี 5 ปี พ.ค.ป.
L86 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต พ.ค.ป.
L92 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ (ท้องถิ่น)
L93 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ (กลาโหม)
L96 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ เข้า 66
L97 = ปริญญาเอก ภาคพิเศษ เข้า 66
L98 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ เข้า 65 ขึ้นไป
L99 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ (2 ปริญญา)
L105 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ (ศูนย์บัวใหญ่)
L999 = ไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123