ตารางการใช้ห้อง
ศูนย์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา อาคาร 9
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ| พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 ระหว่าง  3/3/2567 - 9/3/2567 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
 
จันทร์
 
 
-
 
            
 
อังคาร
 
 
-
 
            
 
พุธ
 
 
-
 
            
พฤหัสบดี    9.06.05**  224117
(3) 3,
L12
  109102
(3) 2,
L12
    
    9.06.06**  211101
(3) 1,
L12
  100104
(3) 9,
L12
    
    9.06.07**  219101
(3) 1,
L12
   100101
(3) 7,
L12
    
    9.06.08**  100104
(3) 6,
L12
  212062
(3) 1,
L12
    
    9.06.11**  207362
(3) 1,
L12
  212122
(3) 1,
L12
 100104
(3) 12,
L12
 
    9.07.05-06**  207101
(3) 2,
L12
  062204
(3) 1,
L12
    
    9.07.07-08**  100101
(3) 9,
L12
  062101
(3) 9,
L12
    
    9.09.05-06**  062101
(3) 7,
L12
  062307
(3) 15,
L12
    
    9.09.07-08**  100101
(3) 10,
L12
  062308
(3) 4,
L12
    
    9.09.11  701514
(3) 1,
L15
  701513
(3) 1,
L15
    
    9.12.05-06**  061204
(2) 5,
L12
   061204
(2) 12,
L12
     
    9.12.07-08**  215141
(3) 4,
L12
   210316
(3) 2,
L12
    
    9.12.09**  220101
(1) 1,
L12
 220105
(1) 1,
L12
  062307
(3) 1,
L12
    
    9.12.10**  100206
(3) 9,
L12
  220102
(3) 1,
L12
    
    9.12.11**  212052
(3) 2,
L12
  107311
(3) 2,
L12
    
    9.12.12**  062306
(3) 5,
L12
  100104
(3) 5,
L12
    
    9.13.05-06**  206205
(3) 1,
L12
  062306
(3) 6,
L12
    
    9.13.07-08**  227325
(3) 1,
L12
  227331
(3) 1,
L12
    
    9.13.09**  100101
(3) 4,
L12
  100101
(3) 3,
L12
    
    9.13.10**  212271
(3) 2,
L12
  212025
(3) 2,
L12
    
    9.13.11**  206101
(3) 1,
L12
  107101
(3) 1,
L12
    
    9.13.12**  100101
(3) 6,
L12
  100309
(3) 16,
L12
    
    9.14.05**  207207
(3) 2,
L12
  100103
(3) 6,
L12
    
    9.14.06**  207314
(3) 2,
L12
  100309
(3) 14,
L12
    
    9.14.07**  062204
(3) 3,
L12
  062205
(3) 5,
L12
    
    9.14.08**  207211
(3) 5,
L12
   207313
(3) 2,
L12
 207209
(3) 1,
L12
 
    9.14.09**  206019
(3) 1,
L12
  210114
(3) 2,
L12
    
    9.14.10**  100102
(3) 13,
L12
  207314
(3) 1,
L12
    
    9.14.11**  107020
(3) 1,
L12
  224116
(3) 2,
L12
 101301
(1) 10,
L12
   
    9.14.12**  062307
(3) 5,
L12
  207001
(3) 1,
L12
 224313
(3) 2,
L12
  
 
ศุกร์
 
 
-
 
            

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L9 = ประกาศนียบัตร ภาคปกติ
L10 = ประกาศนียบัตร ภาคพิเศษ
L11 = อนุปริญญา ภาคปกติ
L12 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
L13 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคปกติ
L14 = วุฒิบัตร ภาคปกติ
L15 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L16 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคปกติ
L17 = ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคปกติ
L18 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
L21 = อนุปริญญา ภาคกศ.ปช.
L22 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช.
L23 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคกศ.ปช.
L24 = วุฒิบัตร ภาคกศ.ปช.
L25 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) โครงการพิเศษ
L27 = ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช.
L28 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคกศ.ปช.
L35 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ
L36 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ
L37 = ปริญญาเอก
L38 = ปริญญาเอก ภาคปกติ
L42 = ปริญญาตรี (4 ปี) Ex.B.A.
L43 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) Ex.B.A.
L51 = อนุปริญญา ภาคบ่าย
L52 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคบ่าย
L53 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคบ่าย
L62 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
L63 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
L67 = ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
L69 = บุคคลทั่วไป
L70 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน
L75 = ปริญญาโท ภาคปกติ (พระ)
L76 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ เข้า 63
L77 = ปริญญาเอก ภาคพิเศษ เข้า 63
L78 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ เข้า 63
L83 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ค.ป.
L84 = ปริญญาตรี 5 ปี พ.ค.ป.
L86 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต พ.ค.ป.
L92 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ (ท้องถิ่น)
L93 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ (กลาโหม)
L96 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ เข้า 66
L97 = ปริญญาเอก ภาคพิเศษ เข้า 66
L98 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ เข้า 65 ขึ้นไป
L99 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ (2 ปริญญา)
L105 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ (ศูนย์บัวใหญ่)
L999 = ไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123