ตารางการใช้ห้อง
ศูนย์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา อาคาร 27
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 ระหว่าง  25/2/2567 - 2/3/2567 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
7:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์    27.03.03**   306417
(2) 1,
L12
   201327
(3) 1,
L12
    
    27.03.04  512113
(3) 1,
L12
  304303
(3) 1,
L12
      
    27.03.05**   402462
(1) 1,
L12
   402462
(1) 2,
L18
      
    27.03.06**   305303
(3) 1,
L12
     418311
(3) 1,
L12
  
    27.03.07**   219412
(3) 1,
L12
  219451
(1) 1,
L12
       
    27.03.08**   061303
(2) 2,
L12
   061303
(2) 5,
L12
      
   061303
(2) 3,
L12
   061303
(2) 6,
L12
      
   061303
(2) 4,
L12
   061303
(2) 8,
L12
      
   061303
(2) 1,
L12
   061303
(2) 7,
L12
      
    27.03.09**   207355
(3) 2,
L12
   207357
(3) 1,
L12
      
    27.04.07**   210110
(3) 1,
L12
  210314
(3) 1,
L12
     
    27.04.09**   207356
(3) 2,
L12
   207356
(3) 1,
L12
      
    27.04.10   207393
(3) 1,
L18
  207241
(3) 1,
L12
 209114
(3) 1,
L12
   
    27.04.11**   210410
(3) 2,
L12
  210411
(3) 2,
L12
     
    27.04.13**   210310
(3) 2,
L12
  210410
(3) 1,
L12
     
    27.04.15**   207111
(3) 1,
L12
  210130
(3) 2,
L12
     
    27.05.01**   061305
(2) 1,
L12
   061305
(2) 4,
L12
      
   061305
(2) 2,
L12
   061305
(2) 3,
L12
      
    27.05.07**  203361
(3) 1,
L18
  202315
(3) 1,
L12
    
    27.05.08**       307201
(3) 7,
L12
      
อังคาร    27.03.03**  512214
(3) 1,
L12
  414208
(3) 1,
L18
     
    27.03.04   103223
(3) 1,
L18
     201276
(3) 1,
L12
  
    27.03.05**   219341
(3) 1,
L12
  103153
(2) 1,
L18
      
    27.03.06**   305402
(3) 1,
L12
  304304
(3) 2,
L12
     
    27.03.07**   413381
(3) 1,
L12
   413381
(3) 2,
L12
      
    27.03.08**   061303
(2) 12,
L12
   061303
(2) 16,
L12
      
   061303
(2) 9,
L12
   061303
(2) 14,
L12
      
   061303
(2) 11,
L12
   061303
(2) 13,
L12
      
   061303
(2) 10,
L12
   061303
(2) 15,
L12
      
    27.03.09**   306373
(3) 1,
L17
  508373
(3) 1,
L18
     
    27.04.07**   207101
(3) 2,
L12
  403101
(3) 6,
L12
      
    27.04.09**   207111
(3) 2,
L12
  207218
(3) 1,
L12
     
    27.04.10   062101
(3) 2,
L12
  207211
(3) 3,
L18
 001011
(3) 1,
L12
    
    27.04.11**   210340
(3) 2,
L12
   207441
(3) 1,
L12
 001011
(3) 4,
L12
    
    27.04.13**   210310
(3) 1,
L12
     207373
(3) 1,
L18
    
    27.04.15**       210411
(3) 1,
L12
     
    27.05.01**   061305
(2) 5,
L12
   061305
(2) 8,
L12
      
   061305
(2) 6,
L12
   061305
(2) 7,
L12
      
    27.05.07**         508111
(1) 1,
L12
    
พุธ    27.03.03**   061304
(2) 3,
L12
   212321
(3) 1,
L18
     
    27.03.04  512214
(3) 2,
L12
  501341
(3) 1,
L13
    
    27.03.05**   306222
(3) 2,
L12
  304303
(3) 2,
L12
      
    27.03.06**   304304
(3) 1,
L12
  306316
(3) 3,
L12
     
    27.03.07**  512213
(3) 1,
L12
  219206
(3) 1,
L12
      
    27.03.08**   061304
(2) 2,
L12
   322308
(3) 1,
L12
     
       322408
(3) 2,
L12
     
    27.03.09**   061304
(2) 1,
L12
   409361
(3) 1,
L18
     
    27.04.07**   210316
(3) 2,
L12
  209231
(3) 1,
L12
      
    27.04.09**   210213
(3) 1,
L12
  207212
(3) 1,
L18
 212112
(3) 2,
L18
    
    27.04.10   210270
(3) 1,
L12
         
    27.04.11**   210450
(3) 2,
L12
   210210
(3) 2,
L12
     
    27.04.13**   210312
(3) 1,
L12
  210312
(3) 2,
L12
     
    27.04.15**   207361
(3) 3,
L12
   210111
(3) 2,
L12
     
    27.05.01**   061304
(2) 4,
L12
          
พฤหัสบดี    27.03.03**   306101
(3) 2,
L12
  409361
(3) 1,
L18
     
    27.03.04  512113
(3) 2,
L12
         
    27.03.05**   103271
(3) 1,
L18
  218322
(3) 1,
L12
     
    27.03.06**   061304
(2) 5,
L12
   206370
(3) 1,
L18
     
    27.03.07**   417505
(3) 1,
L12
  414103
(3) 1,
L18
     
    27.03.08**   317431
(3) 1,
L12
  306111
(3) 2,
L12
     
    27.03.09**   206473
(3) 2,
L12
  206473
(3) 1,
L12
     
    27.03.10**  201226
(3) 1,
L12
  220423
(3) 1,
L18
     
    27.04.07**   207313
(3) 2,
L12
  207214
(3) 1,
L12
      
    27.04.09**   207361
(3) 1,
L12
   207241
(3) 2,
L12
 101201
(1) 19,
L18
    
    27.04.10       210213
(3) 2,
L12
     
    27.04.11**   210110
(3) 2,
L12
     061102
(2) 18,
L12
    
    27.04.13**   210340
(3) 1,
L12
   215252
(3) 2,
L12
      
    27.04.15**   061102
(2) 5,
L12
   210314
(3) 2,
L12
     
    27.05.01**   306141
(3) 1,
L12
  404351
(3) 1,
L18
      
    27.05.06**       414102
(3) 2,
L12
     
    27.05.07**   304411
(1) 1,
L12
 304411
(1) 2,
L12
  304411
(1) 3,
L12
 304411
(1) 4,
L12
 304411
(1) 5,
L12
    
    27.05.08**  204461
(3) 1,
L18
  204103
(3) 1,
L12
     
ศุกร์    27.03.03**   212321
(3) 1,
L18
         
    27.03.04   306417
(2) 3,
L12
   201457
(3) 1,
L12
    
    27.03.05**   103206
(2) 1,
L18
   103263
(3) 1,
L18
     
    27.03.06**   306363
(3) 1,
L17
         
    27.03.07**  512213
(3) 2,
L12
         
    27.03.08**   322408
(3) 1,
L12
         
    27.03.09**   103112
(3) 1,
L12
  306242
(3) 1,
L12
     
    27.04.07**   207472
(3) 1,
L18
  207101
(3) 1,
L12
     
    27.04.09**   401361
(3) 1,
L12
   207333
(3) 1,
L12
 001011
(3) 3,
L12
    
    27.04.10   061102
(2) 28,
L12
   101201
(1) 8,
L18
       
    27.04.11**   207361
(3) 1,
L12
   207212
(3) 2,
L18
 001011
(3) 2,
L12
    
    27.04.13**   212112
(3) 1,
L18
   207332
(3) 1,
L18
 101411
(1) 2,
L18
    
    27.04.15**   210210
(3) 1,
L12
  062101
(3) 8,
L12
     
    27.05.07**  203361
(3) 1,
L18
     203361
(3) 2,
L12
  
    27.05.08**   204103
(3) 2,
L12
  204211
(2) 2,
L18
 204211
(2) 1,
L18
    
เสาร์    27.03.03**   435622
(3) 1,
L35
     306101
(3) 4,
L27
   
    27.03.04   219341
(3) 1,
L22
         
    27.03.05**  306111
(3) 1,
L22
   306222
(3) 1,
L22
     
    27.03.07**  306316
(3) 1,
L27
   219322
(3) 1,
L22
     
    27.03.08**       061303
(2) 5,
L23
  061303
(2) 4,
L22
   
    27.03.09**   305303
(3) 1,
L22
  305402
(3) 1,
L22
     
    27.04.10   211202
(3) 1,
L22
         
    27.04.11**  207358
(3) 1,
L22
 207382
(1) 1,
L22
         
    27.05.02**   435561
(3) 1,
L35
  435511
(3) 1,
L35
     
อาทิตย์    27.03.03**     061303
(2) 6,
L27
 202311
(3) 1,
L22
    
    27.03.04     061303
(2) 7,
L27
     202212
(3) 1,
L22
 
    27.03.05**  202211
(3) 1,
L22
         
    27.03.07**  306215
(3) 1,
L27
  317341
(3) 1,
L22
 317222
(3) 1,
L22
   
    27.03.09**  061303
(2) 2,
L22
 061303
(2) 8,
L27
         
    27.04.09**   207218
(3) 1,
L22
         
    27.04.10   211241
(3) 1,
L22
   211101
(3) 1,
L22
    
    27.04.11**        207361
(3) 1,
L22
     
    27.04.13**     061102
(2) 5,
L22
         
    27.05.02**   435501
(3) 1,
L35
         

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L9 = ประกาศนียบัตร ภาคปกติ
L10 = ประกาศนียบัตร ภาคพิเศษ
L11 = อนุปริญญา ภาคปกติ
L12 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
L13 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคปกติ
L14 = วุฒิบัตร ภาคปกติ
L15 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L16 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคปกติ
L17 = ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคปกติ
L18 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
L21 = อนุปริญญา ภาคกศ.ปช.
L22 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช.
L23 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคกศ.ปช.
L24 = วุฒิบัตร ภาคกศ.ปช.
L25 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) โครงการพิเศษ
L27 = ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช.
L28 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคกศ.ปช.
L35 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ
L36 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ
L37 = ปริญญาเอก
L38 = ปริญญาเอก ภาคปกติ
L42 = ปริญญาตรี (4 ปี) Ex.B.A.
L43 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) Ex.B.A.
L51 = อนุปริญญา ภาคบ่าย
L52 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคบ่าย
L53 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคบ่าย
L62 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
L63 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
L67 = ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
L69 = บุคคลทั่วไป
L70 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน
L75 = ปริญญาโท ภาคปกติ (พระ)
L76 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ เข้า 63
L77 = ปริญญาเอก ภาคพิเศษ เข้า 63
L78 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ เข้า 63
L83 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ค.ป.
L84 = ปริญญาตรี 5 ปี พ.ค.ป.
L86 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต พ.ค.ป.
L92 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ (ท้องถิ่น)
L93 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ (กลาโหม)
L96 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ เข้า 66
L97 = ปริญญาเอก ภาคพิเศษ เข้า 66
L98 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ เข้า 65 ขึ้นไป
L99 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ (2 ปริญญา)
L105 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ (ศูนย์บัวใหญ่)
L999 = ไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123