ตารางการใช้ห้อง
ศูนย์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา อาคาร 27
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์| อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2566  / 1 2 3 ระหว่าง  3/3/2567 - 9/3/2567 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
7:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
 
จันทร์
 
 
-
 
              
อังคาร    27.03.03**  103325
(3) 1,
L12
         
    27.03.05(คี่)  100104
(3) 7,
L12
  202432
(3) 1,
L12
   
    27.03.05(คู่)  100207
(3) 3,
L12
         
    27.03.06(คี่)  003117
(3) 2,
L12
  003117
(3) 4,
L12
    
    27.03.06(คู่)  003115
(3) 4,
L12
  201266
(3) 1,
L12
   
    27.03.08(คู่)   003116
(3) 1,
L12
  003116
(3) 2,
L12
     
    27.03.09(คู่)  003117
(3) 3,
L12
         
    27.03.10(คี่)  003114
(3) 3,
L12
  003114
(3) 4,
L12
    
    27.03.10(คู่)  003114
(3) 7,
L12
  003114
(3) 8,
L12
    
    27.04.06(คี่)   207322
(3) 1,
L12
         
    27.04.06(คู่)   207316
(3) 2,
L12
  207322
(3) 2,
L12
     
    27.04.07(คี่)  206206
(3) 1,
L12
  062306
(3) 11,
L12
    
    27.04.07(คู่)  062306
(3) 9,
L12
  210320
(3) 1,
L12
    
    27.04.09**  100101
(3) 11,
L12
  206104
(3) 1,
L12
    
    27.04.11(คี่)  210220
(3) 2,
L12
         
    27.04.11(คู่)   210420
(3) 1,
L12
         
    27.04.11**       062101
(3) 13,
L12
    
    27.04.13(คู่)       224458
(3) 1,
L12
 212034
(3) 1,
L12
 
    27.04.13**  062101
(3) 14,
L12
         
    27.04.15(คู่)  227325
(3) 1,
L12
  210451
(3) 1,
L12
     
    27.05.01(คี่)       000404
(3) 4,
L12
   
    27.05.01(คู่)       000404
(3) 3,
L12
   
    27.05.06**  004309
(3) 1,
L12
         
    27.05.07(คี่) 203032
(3) 2,
L12
  203032
(3) 1,
L12
   
    27.05.07(คู่)           508427
(3) 1,
L12
    27.05.08(คี่)  000401
(3) 9,
L12
   000401
(3) 13,
L12
     
    27.05.08(คู่)   207357
(3) 1,
L12
  000401
(3) 14,
L12
     
    27.05.09(คี่)   000311
(3) 1,
L12
  000401
(3) 15,
L12
     
    27.05.09(คู่)  000401
(3) 11,
L12
   000401
(3) 16,
L12
     
 
พุธ
 
 
-
 
              
 
พฤหัสบดี
 
 
-
 
              
 
ศุกร์
 
 
-
 
              

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L9 = ประกาศนียบัตร ภาคปกติ
L10 = ประกาศนียบัตร ภาคพิเศษ
L11 = อนุปริญญา ภาคปกติ
L12 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
L13 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคปกติ
L14 = วุฒิบัตร ภาคปกติ
L15 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L16 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคปกติ
L17 = ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคปกติ
L18 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
L21 = อนุปริญญา ภาคกศ.ปช.
L22 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช.
L23 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคกศ.ปช.
L24 = วุฒิบัตร ภาคกศ.ปช.
L25 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) โครงการพิเศษ
L27 = ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช.
L28 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคกศ.ปช.
L35 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ
L36 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ
L37 = ปริญญาเอก
L38 = ปริญญาเอก ภาคปกติ
L42 = ปริญญาตรี (4 ปี) Ex.B.A.
L43 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) Ex.B.A.
L51 = อนุปริญญา ภาคบ่าย
L52 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคบ่าย
L53 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคบ่าย
L62 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
L63 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
L67 = ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
L69 = บุคคลทั่วไป
L70 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน
L75 = ปริญญาโท ภาคปกติ (พระ)
L76 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ เข้า 63
L77 = ปริญญาเอก ภาคพิเศษ เข้า 63
L78 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ เข้า 63
L83 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ค.ป.
L84 = ปริญญาตรี 5 ปี พ.ค.ป.
L86 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต พ.ค.ป.
L92 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ (ท้องถิ่น)
L93 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ (กลาโหม)
L96 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ เข้า 66
L97 = ปริญญาเอก ภาคพิเศษ เข้า 66
L98 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ เข้า 65 ขึ้นไป
L99 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ (2 ปริญญา)
L105 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ (ศูนย์บัวใหญ่)
L999 = ไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123