ตารางการใช้ห้อง
ศูนย์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา อาคาร 27
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ| พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2566  / 1 2 3 ระหว่าง  3/3/2567 - 9/3/2567 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
 
จันทร์
 
 
-
 
           
 
อังคาร
 
 
-
 
           
 
พุธ
 
 
-
 
           
พฤหัสบดี    27.03.03** 306113
(3) 1,
L12
       
    27.03.04 306352
(3) 1,
L17
  306114
(3) 3,
L17
  
    27.03.05(คี่) 100206
(3) 13,
L12
       
    27.03.05(คู่) 413254
(3) 1,
L12
       
    27.03.05**      206102
(3) 3,
L12
  
    27.03.06(คี่)      414208
(3) 2,
L12
  
    27.03.06(คู่)      413254
(3) 2,
L12
  
    27.03.06** 306223
(3) 2,
L12
       
    27.03.07(คู่)      220318
(3) 1,
L12
  
    27.03.07** 306223
(3) 1,
L12
       
    27.03.08**      061303
(2) 1,
L12
 061303
(2) 2,
L12
    27.03.10**  503224
(3) 1,
L12
       
    27.04.01**      207455
(3) 1,
L12
   
    27.04.06** 225112
(3) 1,
L12
  210111
(3) 2,
L12
  
    27.04.07**  215141
(3) 2,
L12
  062101
(3) 8,
L12
  
    27.04.09(คี่) 062306
(3) 2,
L12
       
    27.04.09(คู่) 206206
(3) 2,
L12
       
    27.04.09**      062101
(3) 11,
L12
  
    27.04.11** 062101
(3) 2,
L12
  224112
(3) 2,
L12
   
    27.04.12** 206101
(3) 3,
L12
  100101
(3) 8,
L12
  
    27.04.13**  208111
(3) 2,
L12
  062306
(3) 14,
L12
  
    27.04.15** 207115
(3) 2,
L12
  215111
(3) 2,
L12
   
    27.05.06(คี่)      401185
(3) 1,
L12
  
    27.05.07(คี่)      508428
(3) 1,
L12
 
    27.05.07**      061304
(2) 2,
L12
 061304
(2) 2,
L12
  
    27.05.08(คี่)  215425
(3) 1,
L12
       
    27.05.08**      217111
(2) 1,
L12
    
    27.05.09(คี่)      217220
(2) 1,
L12
    
    27.05.09**  217110
(3) 1,
L12
       
 
ศุกร์
 
 
-
 
           

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L9 = ประกาศนียบัตร ภาคปกติ
L10 = ประกาศนียบัตร ภาคพิเศษ
L11 = อนุปริญญา ภาคปกติ
L12 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
L13 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคปกติ
L14 = วุฒิบัตร ภาคปกติ
L15 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L16 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคปกติ
L17 = ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคปกติ
L18 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
L21 = อนุปริญญา ภาคกศ.ปช.
L22 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช.
L23 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคกศ.ปช.
L24 = วุฒิบัตร ภาคกศ.ปช.
L25 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) โครงการพิเศษ
L27 = ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช.
L28 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคกศ.ปช.
L35 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ
L36 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ
L37 = ปริญญาเอก
L38 = ปริญญาเอก ภาคปกติ
L42 = ปริญญาตรี (4 ปี) Ex.B.A.
L43 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) Ex.B.A.
L51 = อนุปริญญา ภาคบ่าย
L52 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคบ่าย
L53 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคบ่าย
L62 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
L63 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
L67 = ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
L69 = บุคคลทั่วไป
L70 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน
L75 = ปริญญาโท ภาคปกติ (พระ)
L76 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ เข้า 63
L77 = ปริญญาเอก ภาคพิเศษ เข้า 63
L78 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ เข้า 63
L83 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ค.ป.
L84 = ปริญญาตรี 5 ปี พ.ค.ป.
L86 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต พ.ค.ป.
L92 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ (ท้องถิ่น)
L93 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ (กลาโหม)
L96 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ เข้า 66
L97 = ปริญญาเอก ภาคพิเศษ เข้า 66
L98 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ เข้า 65 ขึ้นไป
L99 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ (2 ปริญญา)
L105 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ (ศูนย์บัวใหญ่)
L999 = ไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123