ตารางการใช้ห้อง
ศูนย์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา อาคาร 31
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 ระหว่าง  25/2/2567 - 2/3/2567 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
7:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์    31.05.06**   323408
(3) 1,
L12
  323409
(3) 1,
L12
    
    31.06.02**   062308
(3) 5,
L12
  061102
(2) 2,
L12
     
    31.06.03**   300301
(3) 2,
L12
  305101
(3) 8,
L17
     
    31.06.04**   303306
(3) 2,
L12
  302207
(3) 1,
L17
     
    31.06.06**   061207
(2) 2,
L12
 801101
(2) 2,
L12
  061205
(2) 2,
L12
     
      801101
(2) 1,
L12
        
    31.07.02**   307326
(3) 1,
L12
  224142
(3) 3,
L12
    
    31.07.03**   224334
(3) 2,
L12
  224334
(3) 1,
L12
    
    31.07.04**       307311
(3) 1,
L12
    
    31.07.05**   304404
(3) 2,
L12
  304404
(3) 3,
L12
    
    31.07.06**   061207
(2) 1,
L12
   061207
(2) 3,
L12
     
อังคาร    31.05.06**   304403
(3) 1,
L12
  061104
(2) 14,
L12
     
    31.06.02**   317210
(3) 2,
L12
  305101
(3) 4,
L12
 305101
(3) 5,
L12
   
    31.06.03**   061102
(2) 1,
L12
   402101
(3) 1,
L12
 424117
(3) 1,
L12
  
    31.06.04**   305101
(3) 2,
L12
   308201
(3) 1,
L12
    
    31.06.05**   317101
(3) 2,
L12
   317101
(3) 1,
L12
 108206
(3) 1,
L12
  
    31.06.06**   307102
(3) 1,
L17
  303101
(3) 1,
L17
     
    31.07.02**   224334
(3) 3,
L12
     429354
(3) 1,
L12
  
    31.07.03**   301311
(3) 1,
L12
        
    31.07.04**   301102
(3) 2,
L12
   307113
(3) 1,
L12
 507111
(3) 1,
L12
 
    31.07.05**   324205
(3) 1,
L17
   324101
(3) 2,
L12
 507214
(3) 1,
L12
  
พุธ    31.05.06**       061206
(2) 1,
L12
 061103
(2) 10,
L12
   
    31.06.02**   307102
(3) 5,
L12
      101301
(1) 24,
L12
  
    31.06.03**   305102
(3) 1,
L12
   304409
(1) 3,
L12
 304409
(1) 2,
L12
 304409
(1) 1,
L12
   
    31.06.04**   304101
(3) 1,
L12
  303306
(3) 1,
L12
    
    31.06.05**   317220
(3) 1,
L12
  317211
(3) 2,
L12
    
    31.06.06**       304207
(3) 2,
L12
    
    31.07.02**   061308
(2) 1,
L12
   307422
(3) 1,
L12
    
    31.07.04**   307401
(1) 1,
L12
 317461
(1) 2,
L12
  308301
(3) 1,
L12
    
    31.07.05**   304103
(3) 3,
L12
  304404
(3) 1,
L12
    
    31.07.06**   061205
(2) 1,
L12
   304203
(3) 1,
L12
    
พฤหัสบดี    31.05.06**       061101
(3) 1,
L12
     
    31.06.02**   303101
(3) 2,
L12
   303101
(3) 3,
L12
 002316
(3) 4,
L12
   
    31.06.03**   307423
(3) 1,
L12
  303401
(3) 2,
L12
    
    31.06.04**   308201
(3) 2,
L12
  305101
(3) 1,
L12
 305101
(3) 3,
L12
   
    31.06.05**   300201
(3) 1,
L12
   304103
(3) 2,
L17
    
    31.06.06**   301102
(3) 1,
L12
   217111
(2) 1,
L12
      
    31.07.02**   424113
(3) 1,
L12
  301101
(3) 6,
L12
     
    31.07.03**   224313
(3) 3,
L12
        
    31.07.04**   317431
(3) 2,
L12
  324101
(3) 3,
L17
     
    31.07.05**   307102
(3) 9,
L17
  307101
(3) 1,
L12
     
    31.07.06**   207492
(3) 2,
L12
  304203
(3) 1,
L12
    
ศุกร์    31.05.06**   801111
(2) 1,
L12
   801102
(1) 1,
L12
   801103
(1) 1,
L12
    
    31.06.02**   206103
(3) 3,
L12
  304204
(3) 2,
L17
 061103
(2) 7,
L12
   
    31.06.03**   301101
(3) 11,
L17
   301101
(3) 10,
L17
 109033
(3) 1,
L12
  
    31.06.04**   301102
(3) 3,
L17
   317102
(3) 1,
L12
 317102
(3) 2,
L12
   
    31.06.05**   317100
(3) 1,
L12
   317100
(3) 2,
L12
 108206
(3) 2,
L12
  
    31.06.06**   307102
(3) 2,
L12
        
    31.07.02**   409113
(3) 2,
L12
   513001
(3) 1,
L12
 507111
(3) 2,
L12
 
    31.07.03**   300201
(3) 2,
L12
   301101
(3) 8,
L12
     
    31.07.04**   307102
(3) 7,
L12
  307102
(3) 6,
L12
    
    31.07.05**   514102
(3) 1,
L13
   301101
(3) 4,
L12
 507214
(3) 2,
L12
  
เสาร์    31.06.02**  303309
(3) 1,
L22
 303406
(1) 1,
L22
 000401
(3) 6,
L67
     
    31.06.03**  301401
(3) 1,
L22
      061103
(2) 3,
L62
   
    31.06.04**  301309
(3) 2,
L67
 301309
(3) 1,
L22
  303306
(3) 1,
L22
   
    31.06.05**  302101
(3) 1,
L62
 061207
(2) 1,
L62
 061103
(2) 2,
L62
 304402
(3) 1,
L22
   
    31.07.02**  002101
(3) 4,
L62
  304203
(3) 2,
L67
 304203
(3) 3,
L67
  
    31.07.03**      301102
(3) 1,
L62
 301204
(3) 1,
L62
    
    31.07.04**  302207
(3) 1,
L62
 304302
(3) 1,
L62
    301201
(3) 1,
L67
   
    31.07.05**    304408
(3) 1,
L22
   000401
(3) 5,
L63
    
อาทิตย์    31.06.02**  303201
(3) 1,
L62
 303101
(3) 1,
L62
 303401
(3) 1,
L22
    
    31.06.03**  301312
(3) 1,
L67
 301303
(3) 2,
L67
   304202
(3) 1,
L62
   
    31.06.04**       301203
(3) 1,
L62
 301407
(1) 1,
L67
   
    31.07.02**       304301
(3) 1,
L62
 304405
(3) 2,
L67
   
    31.07.03**  301403
(3) 1,
L22
 301307
(3) 1,
L62
 304409
(1) 3,
L67
 304409
(1) 2,
L67
 304409
(1) 1,
L22
   
    31.07.05**  307102
(3) 2,
L62
  307201
(3) 1,
L62
      

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L11 = อนุปริญญา ภาคปกติ
L12 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
L13 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคปกติ
L14 = วุฒิบัตร ภาคปกติ
L15 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L16 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคปกติ
L17 = ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคปกติ
L18 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
L21 = อนุปริญญา ภาคกศ.ปช.
L22 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช.
L23 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคกศ.ปช.
L24 = วุฒิบัตร ภาคกศ.ปช.
L25 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) โครงการพิเศษ
L27 = ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช.
L28 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคกศ.ปช.
L35 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ
L36 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ
L37 = ปริญญาเอก
L38 = ปริญญาเอก ภาคปกติ
L42 = ปริญญาตรี (4 ปี) Ex.B.A.
L43 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) Ex.B.A.
L51 = อนุปริญญา ภาคบ่าย
L52 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคบ่าย
L53 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคบ่าย
L62 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
L63 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
L67 = ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
L69 = บุคคลทั่วไป
L70 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน
L75 = ปริญญาโท ภาคปกติ (พระ)
L76 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ เข้า 63
L77 = ปริญญาเอก ภาคพิเศษ เข้า 63
L78 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ เข้า 63
L83 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ค.ป.
L84 = ปริญญาตรี 5 ปี พ.ค.ป.
L86 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต พ.ค.ป.
L92 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ (ท้องถิ่น)
L93 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ (กลาโหม)
L96 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ เข้า 66
L97 = ปริญญาเอก ภาคพิเศษ เข้า 66
L98 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ เข้า 65 ขึ้นไป
L99 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ (2 ปริญญา)
L105 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ (ศูนย์บัวใหญ่)
L999 = ไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123