ตารางการใช้ห้อง
ศูนย์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา อาคาร 31
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2566  / 1 2 3 ระหว่าง  25/2/2567 - 2/3/2567 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
7:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์    31.01 วิทย์กีฬา1  407313
(3) 2,
L12
  407313
(3) 3,
L12
 061302
(1) 2,
L12
  
    31.01 วิทย์กีฬา2    061302
(1) 8,
L12
      407210
(2) 4,
L12
 
    31.05.06**   801101
(2) 2,
L12
    801102
(1) 1,
L12
       
   801101
(2) 1,
L12
           
    31.06.02**  062309
(3) 6,
L12
         
    31.06.03**  227312
(3) 1,
L12
  225111
(3) 1,
L12
    
    31.06.06(คี่)   061205
(2) 2,
L12
  061205
(2) 1,
L12
     
    31.06.06(คู่)       224411
(3) 1,
L12
    
    31.07.02 (คี่)  227320
(3) 1,
L12
  000200
(3) 1,
L12
    
    31.07.02 (คู่)  062203
(3) 14,
L12
  000204
(3) 6,
L12
    
    31.07.03 (คี่)       002104
(3) 2,
L12
    
    31.07.03 (คู่)   002315
(3) 1,
L12
  100208
(3) 14,
L12
    
    31.07.04 (คี่)  000204
(3) 2,
L12
  000204
(3) 4,
L12
    
    31.07.04 (คู่)  000204
(3) 3,
L12
  000204
(3) 5,
L12
    
    31.07.05**  100103
(3) 5,
L12
  100103
(3) 6,
L12
    
    31.07.06(คี่)   004119
(3) 1,
L12
  004119
(3) 2,
L12
  061209
(3) 2,
L12
 
    31.07.06(คู่)       061207
(2) 1,
L12
     
อังคาร    31.01 วิทย์กีฬา1  407411
(2) 2,
L12
   407313
(3) 4,
L12
    
    31.01 วิทย์กีฬา2           407210
(2) 2,
L12
 
    31.05.06**  061202
(3) 5,
L12
 801103
(1) 1,
L12
  801111
(2) 1,
L12
     
    31.06.02(คี่)           426264
(3) 1,
L12
    31.06.02**  062101
(3) 3,
L12
  000401
(3) 17,
L12
     
    31.06.03(คี่)           429459
(3) 2,
L12
    31.06.06**   801207
(2) 1,
L12
  801281
(2) 1,
L12
     
    31.07.02 (คี่)   003301
(3) 1,
L12
  003301
(3) 2,
L12
     
    31.07.02 (คู่)   001310
(3) 1,
L12
  001310
(3) 2,
L12
  405471
(3) 1,
L12
 
    31.07.03 (คี่) 000312
(3) 1,
L12
  207455
(3) 2,
L12
  405461
(3) 1,
L12
    31.07.03 (คู่)   001314
(3) 1,
L12
  207354
(3) 1,
L12
  429456
(3) 2,
L12
    31.07.04 (คี่)  000204
(3) 7,
L12
  000204
(3) 8,
L12
 405448
(3) 1,
L12
    31.07.04 (คู่)  227423
(3) 1,
L12
         
    31.07.05 (คู่)       508321
(3) 1,
L12
   
    31.07.05**  062102
(3) 6,
L12
         
    31.07.06(คี่)   004119
(3) 3,
L12
  004119
(3) 4,
L12
     
    31.07.06(คู่)   000406
(3) 1,
L12
  000406
(3) 2,
L12
     
พุธ    31.01 วิทย์กีฬา1        407233
(3) 1,
L12
   
    31.01 วิทย์กีฬา2  407215
(3) 3,
L12
  407411
(2) 1,
L12
     
    31.05.06**   801208
(2) 1,
L12
         
    31.06.02(คี่)       211344
(3) 1,
L12
    
    31.06.02**   300201
(3) 1,
L12
         
    31.06.03**   301102
(3) 3,
L12
  101301
(1) 25,
L12
      
    31.06.04**       326101
(3) 1,
L12
     
    31.06.06(คี่)   061209
(3) 1,
L12
         
    31.06.06(คู่)   061211
(3) 1,
L12
         
    31.07.02 (คี่)  227421
(3) 1,
L12
  207354
(3) 2,
L12
     
    31.07.02 (คู่)   219201
(3) 1,
L12
    100208
(3) 13,
L12
  
    31.07.03 (คี่)       227322
(3) 1,
L12
    
    31.07.03**   219102
(3) 1,
L12
         
    31.07.04 (คี่)  425321
(3) 1,
L12
  300201
(3) 1,
L12
     
    31.07.04 (คู่)  207492
(3) 2,
L12
         
    31.07.06(คี่)       061203
(2) 3,
L12
     
    31.07.06**   402105
(3) 1,
L12
         
   402105
(3) 1,
L12
         
พฤหัสบดี    31.01 วิทย์กีฬา1  407233
(3) 2,
L12
         
    31.01 วิทย์กีฬา2  407313
(3) 1,
L12
  407215
(3) 1,
L12
 407210
(2) 3,
L12
 
    31.05.06**   801231
(3) 1,
L12
   801233
(2) 1,
L12
     
    31.06.02**  062101
(3) 6,
L12
    062102
(3) 3,
L12
  
    31.06.03**   317100
(3) 1,
L12
  317100
(3) 2,
L12
     
    31.06.04**   208121
(3) 4,
L12
  300201
(3) 2,
L12
     
    31.06.05**   317101
(3) 2,
L12
  317101
(3) 1,
L12
     
    31.06.06**   061201
(2) 1,
L12
         
    31.07.02 (คี่)   207242
(3) 2,
L12
         
    31.07.02 (คู่)   207353
(3) 1,
L12
         
    31.07.02**       224114
(3) 1,
L12
     
    31.07.03**   219103
(3) 1,
L12
  219101
(3) 1,
L12
     
    31.07.04 (คี่)   061204
(2) 10,
L12
  208211
(3) 2,
L12
     
    31.07.04 (คู่)   207354
(3) 3,
L12
  207353
(3) 3,
L12
     
    31.07.05 (คี่)       211251
(3) 1,
L12
    
    31.07.05 (คู่)       062306
(3) 15,
L12
    
    31.07.05**   210121
(3) 1,
L12
         
    31.07.06**  307102
(3) 1,
L12
  305101
(3) 2,
L12
     
ศุกร์    31.01 วิทย์กีฬา1  407215
(3) 2,
L12
  407215
(3) 4,
L12
    
    31.01 วิทย์กีฬา2  407330
(1) 1,
L12
 407330
(1) 2,
L12
  407330
(1) 3,
L12
 407330
(1) 4,
L12
 407210
(2) 1,
L12
 
    31.05.06**   801231
(3) 1,
L12
   801233
(2) 1,
L12
     
    31.06.02**   207001
(3) 1,
L12
  101301
(1) 28,
L12
  101301
(1) 29,
L12
   
    31.06.03**   304204
(3) 2,
L12
  409113
(3) 3,
L17
     
    31.06.04**   409113
(3) 2,
L12
  317103
(3) 1,
L12
     
    31.06.05**   317102
(3) 1,
L12
  317102
(3) 2,
L12
     
    31.06.06**   061301
(2) 1,
L12
  061102
(2) 1,
L12
     
    31.07.02 (คู่)  100207
(3) 13,
L12
      405471
(3) 2,
L12
 
    31.07.02**       210113
(3) 1,
L12
    
    31.07.03 (คี่)   208221
(3) 1,
L12
      405461
(3) 2,
L12
    31.07.03 (คู่)  227330
(3) 1,
L12
      429459
(3) 1,
L12
    31.07.03**       225321
(3) 1,
L12
     
    31.07.04 (คี่)  210212
(3) 2,
L12
  210221
(3) 2,
L12
     
    31.07.04 (คู่)   210340
(3) 1,
L12
  227331
(3) 1,
L12
    
    31.07.05 (คี่)       207317
(3) 1,
L12
     
    31.07.05 (คู่)       508321
(3) 2,
L12
   
    31.07.05**   208111
(3) 3,
L12
         
    31.07.06**  307102
(3) 3,
L12
         
เสาร์    31.06.02**       000401
(3) 1,
L62
     
    31.06.03**  002101
(3) 1,
L62
  002101
(3) 7,
L62
    
    31.06.04**  002101
(3) 6,
L62
  002101
(3) 5,
L62
    
    31.06.05**  002101
(3) 2,
L62
  002101
(3) 3,
L62
    
    31.07.02**  000401
(3) 8,
L63
   000401
(3) 4,
L62
     
    31.07.03**  000401
(3) 3,
L62
   000401
(3) 2,
L62
   000311
(3) 1,
L62
    31.07.04**  000401
(3) 7,
L62
   061204
(2) 3,
L62
 061204
(2) 1,
L62
  
    31.07.05**  000401
(3) 5,
L62
   000401
(3) 6,
L62
     
อาทิตย์    31.01 วิทย์กีฬา2      407331
(1) 1,
L62
 407330
(1) 1,
L62
     
    31.07.02**  000200
(3) 1,
L62
      109033
(3) 1,
L62
    31.07.03**   061211
(3) 1,
L62
         
    31.07.04**   061211
(3) 2,
L62
         
    31.07.05**  300201
(3) 1,
L62
          

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L11 = อนุปริญญา ภาคปกติ
L12 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
L13 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคปกติ
L14 = วุฒิบัตร ภาคปกติ
L15 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L16 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคปกติ
L17 = ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคปกติ
L18 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
L21 = อนุปริญญา ภาคกศ.ปช.
L22 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช.
L23 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคกศ.ปช.
L24 = วุฒิบัตร ภาคกศ.ปช.
L25 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) โครงการพิเศษ
L27 = ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช.
L28 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคกศ.ปช.
L35 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ
L36 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ
L37 = ปริญญาเอก
L38 = ปริญญาเอก ภาคปกติ
L42 = ปริญญาตรี (4 ปี) Ex.B.A.
L43 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) Ex.B.A.
L51 = อนุปริญญา ภาคบ่าย
L52 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคบ่าย
L53 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคบ่าย
L62 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
L63 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
L67 = ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
L69 = บุคคลทั่วไป
L70 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน
L75 = ปริญญาโท ภาคปกติ (พระ)
L76 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ เข้า 63
L77 = ปริญญาเอก ภาคพิเศษ เข้า 63
L78 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ เข้า 63
L83 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ค.ป.
L84 = ปริญญาตรี 5 ปี พ.ค.ป.
L86 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต พ.ค.ป.
L92 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ (ท้องถิ่น)
L93 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ (กลาโหม)
L96 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ เข้า 66
L97 = ปริญญาเอก ภาคพิเศษ เข้า 66
L98 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ เข้า 65 ขึ้นไป
L99 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ (2 ปริญญา)
L105 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ (ศูนย์บัวใหญ่)
L999 = ไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123