ตารางการใช้ห้อง
ศูนย์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา อาคาร 38
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 ระหว่าง  25/2/2567 - 2/3/2567 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
7:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์    38.1.04 **   512312
(3) 1,
L12
         
    38.2.09 **   317310
(3) 2,
L12
  407222
(2) 3,
L12
      
    38.2.12 **   317450
(3) 1,
L12
  308205
(3) 1,
L12
 317331
(3) 1,
L12
  
    38.2.14   503312
(2) 1,
L12
         
    38.2.15**   508441
(1) 1,
L12
          
    38.2.16**   317351
(3) 1,
L12
  307211
(3) 1,
L12
     
    38.3.09 **  555232
(3) 1,
L18
         
    38.3.10 **   555441
(3) 1,
L18
  555442
(2) 1,
L18
      
    38.3.11**          555121
(3) 1,
L18
  
    38.3.12 **   555311
(3) 1,
L18
         
    38.4.07 **   513020
(3) 1,
L12
         
    38.4.11 **   508120
(2) 2,
L12
         
    38.4.12 **   317430
(3) 2,
L12
  317310
(3) 1,
L12
     
    38.4.19**   413421
(1) 1,
L12
    602321
(3) 1,
L12
     
    38.4.22 **   413322
(3) 1,
L12
         
    38.4.24**   601315
(1) 1,
L12
          
    38.5.04 **       501301
(3) 1,
L13
     
    38.5.17 **   107207
(3) 1,
L12
  100205
(3) 2,
L12
     
    38.5.18 **   107018
(3) 2,
L12
  100103
(3) 3,
L12
     
    38.5.20 **   100103
(3) 4,
L12
  100102
(3) 6,
L12
     
    38.5.21 **   062308
(3) 1,
L12
  107101
(3) 2,
L12
     
    38.5.23   100102
(3) 5,
L12
  100309
(3) 6,
L12
     
อังคาร    38.1.04 **   503112
(3) 1,
L12
          
    38.1.05 **   513010
(3) 1,
L12
         
    38.1.07 **       507430
(1) 1,
L12
       
    38.1.14   508121
(2) 2,
L12
     508324
(3) 1,
L12
  
    38.2.09 **   426342
(3) 1,
L12
  514101
(3) 1,
L13
 502324
(3) 1,
L12
 
    38.2.10  502351
(3) 1,
L12
  502302
(3) 1,
L12
   
    38.2.12 **   407100
(3) 4,
L12
   301101
(3) 5,
L12
 507213
(3) 1,
L12
   
    38.2.16**   301101
(3) 1,
L12
          
    38.3.09 **  555211
(4) 1,
L18
  555211
(4) 1,
L18
       
    38.3.10 **   555411
(5) 1,
L18
  555411
(5) 1,
L18
    
    38.3.12 **   555312
(5) 1,
L18
  555312
(5) 1,
L18
    
    38.4.04       512213
(3) 1,
L12
    
    38.4.06 **   513108
(3) 1,
L12
         
    38.4.07 **   514105
(3) 1,
L13
         
    38.4.08       513005
(1) 1,
L12
      
    38.4.11 **   508120
(2) 1,
L12
  512111
(3) 1,
L12
    
    38.4.12 **   215131
(3) 1,
L12
   503118
(3) 1,
L12
 002315
(3) 2,
L12
    
    38.4.13 **   302306
(3) 1,
L12
  308101
(3) 2,
L12
 307111
(3) 1,
L12
    
    38.4.19**   413323
(2) 1,
L12
   413323
(2) 2,
L12
      
    38.4.22 **   601421
(1) 1,
L12
          
    38.4.24**       413102
(2) 1,
L12
 413102
(2) 2,
L12
     
    38.5.04 **          501338
(3) 1,
L12
   
    38.5.06 **       501423
(3) 1,
L13
     
    38.5.17 **   100205
(3) 9,
L12
  100205
(3) 5,
L12
     
    38.5.18 **   100104
(3) 4,
L12
  105313
(3) 1,
L12
 101301
(1) 9,
L12
    
    38.5.20 **   107018
(3) 1,
L12
  100102
(3) 8,
L12
     
    38.5.21 **   100309
(3) 11,
L12
  100104
(3) 10,
L12
     
    38.5.23   107020
(3) 2,
L12
  062205
(3) 14,
L12
     
พุธ    38.1.07 **    507410
(5) 1,
L12
  507410
(5) 1,
L12
     
    38.2.05 **   503231
(2) 1,
L12
         
    38.2.09 **   305101
(3) 7,
L12
   305303
(3) 1,
L12
     
    38.2.12 **   407101
(2) 4,
L12
   317210
(3) 3,
L12
     
    38.2.13   502201
(3) 1,
L12
         
    38.2.15**       503372
(3) 1,
L12
    
    38.2.16**   317353
(3) 1,
L12
         
    38.3.13 **   555511
(3) 1,
L18
  555511
(3) 1,
L18
    
    38.4.06 **   513110
(3) 1,
L12
         
    38.4.07 **          513009
(1) 1,
L12
    
    38.4.12 **   513004
(3) 1,
L12
   101301
(1) 29,
L12
 101301
(1) 28,
L12
     
    38.4.13 **   317431
(3) 1,
L12
         
    38.4.19**   413101
(1) 2,
L12
 413101
(1) 1,
L12
  413101
(1) 1,
L12
  601423
(3) 1,
L12
     
    38.4.22 **   413212
(3) 1,
L12
  413222
(2) 2,
L12
 413222
(2) 1,
L12
 413222
(2) 3,
L12
    
    38.4.23   601424
(3) 1,
L12
         
    38.4.24**   413321
(3) 2,
L12
  413321
(3) 1,
L12
     
    38.5.04 **   501304
(3) 1,
L13
   501312
(3) 1,
L13
      
    38.5.05 **       512331
(3) 1,
L12
     
    38.5.17 **       100309
(3) 8,
L12
     
    38.5.18 **       100205
(3) 3,
L12
     
    38.5.20 **       100104
(3) 7,
L12
     
    38.5.21 **       100205
(3) 7,
L12
     
พฤหัสบดี    38.1.01   508221
(2) 1,
L12
  508221
(2) 2,
L12
     
    38.1.04 **   512223
(3) 1,
L12
  512112
(3) 1,
L12
    
    38.1.07 **       507212
(3) 1,
L12
    
    38.1.14       508121
(2) 1,
L12
     
    38.2.09 **   219321
(3) 1,
L12
  317320
(3) 1,
L12
     
    38.2.10       502204
(3) 1,
L12
    
    38.2.12 **   219451
(1) 1,
L12
 317461
(1) 1,
L12
  326101
(3) 1,
L12
 326318
(3) 1,
L17
    
    38.2.16**   512131
(3) 1,
L12
   317352
(3) 1,
L12
     
    38.3.11**  555131
(3) 1,
L18
  555111
(3) 1,
L18
    
    38.3.12 **       555341
(3) 1,
L18
    
    38.4.04       512214
(3) 1,
L12
    
    38.4.06 **       513401
(1) 1,
L12
       
    38.4.07 **   513103
(3) 1,
L12
  514104
(3) 1,
L13
    
    38.4.12 **   215111
(3) 1,
L12
   308101
(3) 1,
L12
 002316
(3) 3,
L12
    
    38.4.13 **   317330
(3) 1,
L12
  503110
(3) 1,
L12
 002316
(3) 1,
L12
    
    38.4.19**   601427
(2) 1,
L12
   413221
(2) 1,
L12
      
    38.4.22 **   413104
(2) 1,
L12
          
    38.4.24**   413212
(3) 2,
L12
  413104
(2) 2,
L12
      
    38.4.25 **   602222
(3) 1,
L12
 601106
(1) 1,
L12
 413322
(3) 2,
L12
     
    38.5.04 **       501472
(3) 1,
L13
    
    38.5.17 **   100102
(3) 7,
L12
  062205
(3) 13,
L12
     
    38.5.18 **   100205
(3) 6,
L12
  100102
(3) 12,
L12
     
    38.5.20 **   100309
(3) 10,
L12
  100206
(3) 4,
L12
     
    38.5.21 **   107017
(3) 2,
L12
  100205
(3) 10,
L12
     
    38.5.23   062308
(3) 7,
L12
  062308
(3) 2,
L12
     
ศุกร์    38.1.07 **  507211
(3) 1,
L12
    507320
(3) 1,
L12
  
    38.2.07 **          507212
(3) 1,
L12
  
    38.2.09 **   407421
(2) 3,
L12
      502324
(3) 2,
L12
 
    38.2.12 **   407100
(3) 2,
L12
   407100
(3) 1,
L12
      
    38.2.13  502202
(3) 1,
L12
         
    38.2.16**   301101
(3) 3,
L12
   407310
(3) 2,
L12
     
    38.3.09 **  555231
(3) 1,
L18
  555221
(3) 1,
L18
    
    38.3.11**  555122
(3) 1,
L18
         
    38.3.12 **       555331
(2) 1,
L18
      
    38.3.18   413103
(1) 1,
L12
   413103
(1) 2,
L12
      
    38.3.19   601327
(3) 1,
L12
          
    38.4.04   513107
(3) 1,
L12
         
    38.4.06 **       513402
(3) 1,
L12
     
    38.4.07 **   513105
(3) 1,
L12
         
    38.4.11 **       503120
(3) 1,
L12
    
    38.4.12 **   304101
(3) 3,
L17
  512102
(3) 1,
L12
 406472
(3) 1,
L12
  
    38.4.13 **   301311
(3) 2,
L12
  308301
(3) 2,
L12
     
    38.4.19**   413212
(3) 3,
L12
  413221
(2) 3,
L12
      
    38.4.22 **   413221
(2) 2,
L12
          
    38.5.03   512101
(3) 1,
L12
          
    38.5.04 **   501303
(2) 1,
L13
   501302
(3) 1,
L13
      
    38.5.17 **   100102
(3) 11,
L12
  100102
(3) 10,
L12
     
    38.5.18 **   100205
(3) 1,
L12
  062308
(3) 6,
L12
     
    38.5.20 **   100309
(3) 12,
L12
  100104
(3) 11,
L12
     
    38.5.21 **   062205
(3) 1,
L12
  100101
(3) 5,
L12
     
    38.5.23       062205
(3) 2,
L12
     
เสาร์    38.2.05 **      503260
(3) 1,
L62
   503231
(2) 1,
L62
  
    38.2.09 **   304103
(3) 2,
L67
 000401
(3) 2,
L62
 503261
(2) 1,
L62
    
    38.2.12 **  061203
(2) 1,
L62
 061203
(2) 4,
L62
   305101
(3) 1,
L62
    
    38.2.16**  513003
(3) 1,
L62
    304208
(3) 2,
L67
 304208
(3) 1,
L67
    
    38.4.07 **  514104
(3) 1,
L63
         
    38.4.12 **  301301
(3) 1,
L67
 503112
(3) 1,
L62
 513019
(3) 1,
L62
 513023
(3) 1,
L62
    
    38.4.13 **        503230
(3) 1,
L62
     
    38.4.19**   413711
(3) 1,
L77
  413721
(2) 1,
L77
      
    38.4.22 **   413561
(3) 1,
L76
         
    38.5.04 **     501303
(2) 1,
L63
    501332
(3) 1,
L63
    
อาทิตย์    38.2.09 **  061308
(2) 1,
L62
     303203
(3) 1,
L62
     
    38.2.12 **   301202
(3) 1,
L67
   503272
(3) 1,
L62
     
    38.2.16**   304103
(3) 1,
L62
  304308
(3) 1,
L67
 304308
(3) 2,
L67
    
    38.4.07 **     513014
(3) 1,
L62
        
    38.4.12 **      513022
(3) 1,
L62
 304101
(3) 1,
L62
    
    38.4.13 **  514101
(3) 1,
L63
 514102
(3) 1,
L63
         
    38.4.22 **    413571
(3) 1,
L76
  413562
(3) 1,
L76
     
    38.5.04 **  501304
(3) 1,
L63
  501301
(3) 1,
L63
 501311
(3) 1,
L63
    
    38.5.06 **    501333
(3) 1,
L63
 501337
(3) 1,
L63
 501425
(3) 1,
L63
    

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L11 = อนุปริญญา ภาคปกติ
L12 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
L13 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคปกติ
L14 = วุฒิบัตร ภาคปกติ
L15 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L16 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคปกติ
L17 = ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคปกติ
L18 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
L21 = อนุปริญญา ภาคกศ.ปช.
L22 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช.
L23 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคกศ.ปช.
L24 = วุฒิบัตร ภาคกศ.ปช.
L25 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) โครงการพิเศษ
L27 = ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช.
L28 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคกศ.ปช.
L35 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ
L36 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ
L37 = ปริญญาเอก
L38 = ปริญญาเอก ภาคปกติ
L42 = ปริญญาตรี (4 ปี) Ex.B.A.
L43 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) Ex.B.A.
L51 = อนุปริญญา ภาคบ่าย
L52 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคบ่าย
L53 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคบ่าย
L62 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
L63 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
L67 = ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
L69 = บุคคลทั่วไป
L70 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน
L75 = ปริญญาโท ภาคปกติ (พระ)
L76 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ เข้า 63
L77 = ปริญญาเอก ภาคพิเศษ เข้า 63
L78 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ เข้า 63
L83 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ค.ป.
L84 = ปริญญาตรี 5 ปี พ.ค.ป.
L86 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต พ.ค.ป.
L92 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ (ท้องถิ่น)
L93 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ (กลาโหม)
L96 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ เข้า 66
L97 = ปริญญาเอก ภาคพิเศษ เข้า 66
L98 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ เข้า 65 ขึ้นไป
L99 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ (2 ปริญญา)
L105 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ (ศูนย์บัวใหญ่)
L999 = ไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123