ตารางการใช้ห้อง
ศูนย์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา ออนไลน์
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 ระหว่าง  25/2/2567 - 2/3/2567 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
7:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์    0001ออนไลน์          061108
(3) 2,
L12
   
    0002ออนไลน์          061109
(3) 3,
L12
   
    0006ออนไลน์          061112
(3) 7,
L12
   
    0007ออนไลน์          061112
(3) 8,
L12
   
    0008ออนไลน์          061208
(3) 2,
L12
   
    0009ออนไลน์          061209
(3) 2,
L12
   
    0012ออนไลน์          061306
(3) 2,
L12
   
    0101ออนไลน์       408207
(3) 1,
L12
     
    0102ออนไลน์   408208
(3) 1,
L12
      408019
(3) 1,
L12
   
    0103ออนไลน์   408208
(3) 2,
L12
         
    0122ออนไลน์       000401
(3) 7,
L12
     
    0201ออนไลน์   215425
(3) 1,
L12
   215425
(3) 3,
L12
 224261
(3) 2,
L12
   
    0202ออนไลน์   002101
(3) 1,
L12
  002101
(3) 15,
L12
    
    0203ออนไลน์   002101
(3) 2,
L12
  002101
(3) 16,
L12
    
    0204ออนไลน์   002101
(3) 3,
L12
  002101
(3) 17,
L12
    
    0205ออนไลน์   002101
(3) 4,
L12
  002101
(3) 18,
L12
    
    0206ออนไลน์   002101
(3) 5,
L12
  002101
(3) 19,
L12
    
    0207ออนไลน์   002101
(3) 6,
L12
  002101
(3) 20,
L12
    
    0208ออนไลน์   002101
(3) 7,
L12
  002101
(3) 21,
L12
    
    0209ออนไลน์   002101
(3) 8,
L12
  002101
(3) 22,
L12
    
    0210ออนไลน์   002101
(3) 9,
L12
  002101
(3) 23,
L12
    
    0211ออนไลน์   002101
(3) 10,
L12
  002101
(3) 24,
L12
    
    0212ออนไลน์   002101
(3) 11,
L12
  002101
(3) 25,
L12
    
    0213ออนไลน์   002101
(3) 12,
L12
  002101
(3) 26,
L12
    
    0214ออนไลน์   002101
(3) 13,
L12
  002101
(3) 27,
L12
    
    0215ออนไลน์   002101
(3) 14,
L12
  002101
(3) 28,
L12
    
    0216ออนไลน์   000401
(3) 15,
L12
   000401
(3) 1,
L12
 215323
(3) 1,
L12
   
    0217ออนไลน์   000401
(3) 16,
L12
   000401
(3) 2,
L12
     
    0218ออนไลน์   000401
(3) 17,
L12
   000401
(3) 3,
L12
     
    0219ออนไลน์   000401
(3) 18,
L12
   000401
(3) 4,
L12
     
    0220ออนไลน์   000401
(3) 19,
L12
   000401
(3) 5,
L12
     
    0221ออนไลน์   000401
(3) 20,
L12
   000401
(3) 6,
L12
     
    0222ออนไลน์   000401
(3) 21,
L17
         
    0223ออนไลน์   000401
(3) 22,
L12
   000401
(3) 8,
L12
     
    0224ออนไลน์   000401
(3) 23,
L12
   000401
(3) 9,
L12
     
    0225ออนไลน์   000401
(3) 24,
L12
   000401
(3) 10,
L12
     
    0226ออนไลน์   000401
(3) 25,
L12
   000401
(3) 11,
L12
     
    0227ออนไลน์   000401
(3) 26,
L12
   000401
(3) 12,
L12
     
    0228ออนไลน์   000401
(3) 27,
L12
   000401
(3) 13,
L12
     
    0229ออนไลน์   000401
(3) 28,
L12
   000401
(3) 14,
L12
     
    0230ออนไลน์   218232
(3) 1,
L12
   207211
(3) 3,
L12
 224211
(3) 3,
L12
   
    0231ออนไลน์       207214
(3) 4,
L12
     
    0232ออนไลน์   215252
(3) 3,
L12
   209231
(3) 1,
L12
     
    0233ออนไลน์   224215
(3) 3,
L12
   224261
(3) 1,
L12
     
    0234ออนไลน์   215333
(3) 1,
L12
   215347
(3) 1,
L12
     
    0235ออนไลน์   000401
(3) 29,
L12
   215354
(3) 2,
L12
     
    0236ออนไลน์   209472
(3) 1,
L12
   217460
(3) 1,
L12
     
    0237ออนไลน์       215335
(3) 1,
L12
     
    0238ออนไลน์   215449
(3) 2,
L12
         
    0239ออนไลน์   215323
(3) 2,
L12
   225101
(3) 1,
L12
     
    0240ออนไลน์   217351
(3) 1,
L12
         
    0301ออนไลน์   207361
(3) 2,
L12
   217348
(3) 1,
L12
     
    0302ออนไลน์   307431
(3) 1,
L12
   326101
(3) 1,
L12
     
    0303ออนไลน์       323205
(3) 1,
L17
     
    0304ออนไลน์   301301
(3) 8,
L17
   304209
(3) 2,
L12
     
    0305ออนไลน์   304301
(3) 1,
L12
   304402
(3) 1,
L12
     
    0306ออนไลน์   304303
(3) 2,
L12
         
    0307ออนไลน์   304401
(3) 1,
L12
   304401
(3) 2,
L12
     
    0308ออนไลน์   302101
(3) 1,
L12
   301309
(3) 2,
L12
     
    0309ออนไลน์   303402
(3) 1,
L12
   302101
(3) 2,
L12
     
    0310ออนไลน์   301101
(3) 2,
L12
   301303
(3) 3,
L12
     
    0401ออนไลน์   401214
(3) 1,
L12
   401211
(3) 1,
L12
     
    0402ออนไลน์   403301
(3) 1,
L12
   409231
(3) 1,
L12
     
    0403ออนไลน์   408222
(3) 1,
L12
         
    0404ออนไลน์   402341
(3) 1,
L12
   401342
(3) 1,
L12
     
    0405ออนไลน์   401324
(3) 1,
L12
   424331
(3) 1,
L12
     
    0406ออนไลน์   426241
(3) 1,
L12
         
    0407ออนไลน์   406381
(3) 1,
L12
         
    0408ออนไลน์   409331
(3) 1,
L12
         
    0409ออนไลน์   429325
(2) 1,
L12
          
    0410ออนไลน์       403305
(3) 1,
L12
     
    0501ออนไลน์       507210
(2) 1,
L12
      
    0502ออนไลน์   507401
(2) 1,
L12
          
    0601ออนไลน์   601321
(3) 1,
L12
   601324
(3) 1,
L12
     
    0603ออนไลน์       413213
(3) 1,
L12
     
    0604ออนไลน์       413311
(3) 2,
L12
     
    0606ออนไลน์       601213
(3) 1,
L12
     
อังคาร    0101ออนไลน์   408018
(3) 2,
L12
   408016
(3) 1,
L12
     
    0201ออนไลน์   227222
(3) 1,
L12
  215425
(3) 4,
L12
 220314
(3) 1,
L12
   
    0202ออนไลน์   206208
(3) 1,
L12
      220211
(3) 1,
L12
   
    0203ออนไลน์   218214
(3) 1,
L12
      061111
(3) 1,
L12
   
    0204ออนไลน์   209261
(3) 1,
L12
      061112
(3) 1,
L12
   
    0205ออนไลน์   219201
(3) 1,
L12
   215252
(3) 4,
L12
 061112
(3) 3,
L12
   
    0206ออนไลน์   215221
(3) 1,
L12
   207342
(3) 3,
L12
 220445
(3) 1,
L12
   
    0207ออนไลน์       210230
(3) 1,
L12
 219203
(3) 1,
L12
   
    0208ออนไลน์   215273
(3) 2,
L12
   215245
(3) 3,
L12
  224363
(3) 1,
L12
  
    0209ออนไลน์   224215
(3) 1,
L12
   224211
(3) 1,
L12
     
    0210ออนไลน์   224211
(3) 2,
L12
   201121
(3) 1,
L12
     
    0211ออนไลน์   224261
(3) 3,
L12
   210430
(3) 3,
L12
     
    0212ออนไลน์   207316
(3) 2,
L12
   217250
(3) 1,
L12
     
    0213ออนไลน์   207354
(3) 2,
L12
   217320
(3) 2,
L12
     
    0214ออนไลน์   210242
(3) 2,
L12
         
    0215ออนไลน์   217382
(3) 1,
L12
   215375
(3) 2,
L12
     
    0216ออนไลน์   215333
(3) 2,
L12
   207352
(3) 2,
L12
     
    0217ออนไลน์   209455
(3) 1,
L12
   207455
(3) 1,
L12
     
    0218ออนไลน์   210420
(3) 2,
L12
         
    0219ออนไลน์   217410
(3) 1,
L12
         
    0220ออนไลน์   201423
(3) 1,
L12
         
    0221ออนไลน์   215465
(3) 3,
L12
      061109
(3) 1,
L12
   
    0222ออนไลน์   225316
(3) 1,
L12
   225401
(3) 1,
L12
     
    0224ออนไลน์   207352
(3) 1,
L12
         
    0301ออนไลน์   303201
(3) 1,
L12
   303201
(3) 2,
L12
     
    0302ออนไลน์   301307
(3) 2,
L12
   326203
(3) 1,
L12
     
    0303ออนไลน์   304204
(3) 1,
L12
   301307
(3) 1,
L12
     
    0304ออนไลน์   304406
(3) 1,
L12
   301401
(3) 1,
L12
     
    0305ออนไลน์   307201
(3) 4,
L12
   307201
(3) 3,
L12
     
    0306ออนไลน์   303205
(3) 2,
L12
   301103
(3) 3,
L12
     
    0307ออนไลน์   301309
(3) 3,
L12
   301301
(3) 1,
L12
     
    0308ออนไลน์   302401
(3) 1,
L12
   302202
(3) 1,
L12
     
    0309ออนไลน์   302203
(3) 1,
L12
   303101
(3) 1,
L12
     
    0310ออนไลน์   304206
(3) 1,
L12
   305201
(3) 1,
L12
     
    0311ออนไลน์   303301
(3) 1,
L12
   305302
(3) 1,
L12
     
   305206
(3) 1,
L12
   304302
(3) 1,
L12
     
    0312ออนไลน์   308308
(3) 1,
L12
   324101
(3) 1,
L12
     
    0313ออนไลน์   307215
(3) 1,
L12
   304208
(3) 1,
L12
     
    0401ออนไลน์       406362
(2) 1,
L12
      
    0402ออนไลน์   402221
(3) 1,
L12
   405324
(3) 1,
L12
     
    0403ออนไลน์   401221
(3) 1,
L12
   409333
(3) 1,
L12
     
    0404ออนไลน์   403251
(3) 2,
L12
   424421
(3) 1,
L12
     
    0405ออนไลน์   405323
(3) 1,
L12
   407401
(2) 1,
L12
      
    0406ออนไลน์   401322
(3) 1,
L12
         
    0407ออนไลน์   409431
(3) 1,
L12
   405471
(3) 1,
L12
     
    0408ออนไลน์   409221
(3) 1,
L12
         
    0501ออนไลน์   507214
(2) 1,
L12
          
    0503ออนไลน์       503210
(3) 1,
L12
     
    0504ออนไลน์    503380
(2) 1,
L12
         
    0601ออนไลน์       601428
(2) 1,
L12
 601429
(2) 1,
L12
    
    0602ออนไลน์          413257
(3) 1,
L12
   
    0801ออนไลน์          801286
(3) 1,
L12
  
    0802ออนไลน์          801185
(3) 1,
L12
   
พุธ    0001ออนไลน์   061108
(3) 1,
L12
         
    0002ออนไลน์   061109
(3) 2,
L12
         
    0003ออนไลน์   061111
(3) 3,
L12
         
    0004ออนไลน์   061111
(3) 4,
L12
         
    0005ออนไลน์   061111
(3) 5,
L12
         
    0006ออนไลน์   061112
(3) 5,
L12
         
    0007ออนไลน์   061112
(3) 6,
L12
         
    0008ออนไลน์   061208
(3) 1,
L12
         
    0009ออนไลน์   061209
(3) 1,
L12
         
    0010ออนไลน์   061211
(3) 1,
L12
         
    0011ออนไลน์    061214
(2) 1,
L12
         
    0012ออนไลน์   061306
(3) 1,
L12
         
    0102ออนไลน์    408018
(3) 1,
L12
        
    0201ออนไลน์   061202
(3) 6,
L12
         
    0202ออนไลน์   207342
(3) 2,
L12
   061202
(3) 4,
L12
     
    0203ออนไลน์   207215
(3) 1,
L12
         
    0204ออนไลน์   215425
(3) 2,
L12
   207221
(3) 1,
L12
     
    0205ออนไลน์   207351
(3) 1,
L12
   207215
(3) 2,
L12
     
    0208ออนไลน์       215245
(3) 2,
L12
     
    0209ออนไลน์       215221
(3) 4,
L12
     
    0210ออนไลน์   209325
(3) 1,
L12
   207333
(3) 1,
L12
     
    0211ออนไลน์   217344
(3) 1,
L12
   217320
(3) 1,
L12
     
    0212ออนไลน์   215314
(3) 1,
L12
   217350
(3) 2,
L12
     
    0213ออนไลน์   209428
(3) 1,
L12
   209444
(3) 1,
L12
     
    0214ออนไลน์   215335
(3) 2,
L12
   217122
(3) 1,
L12
     
    0215ออนไลน์   210420
(3) 1,
L12
   215354
(3) 1,
L12
     
    0216ออนไลน์   215449
(3) 1,
L12
   215434
(3) 3,
L12
     
    0218ออนไลน์   225131
(3) 1,
L12
         
    0219ออนไลน์   218431
(3) 1,
L12
         
    0220ออนไลน์   225313
(3) 1,
L12
        
    0221ออนไลน์   219316
(3) 1,
L12
   225212
(3) 1,
L12
    
    0222ออนไลน์   219334
(3) 2,
L12
   225217
(3) 1,
L12
     
    0223ออนไลน์          224363
(3) 2,
L12
   
    0301ออนไลน์   322205
(3) 1,
L12
   301308
(3) 1,
L17
     
    0302ออนไลน์   304205
(3) 1,
L12
   307213
(3) 1,
L12
     
       307321
(3) 1,
L12
     
    0303ออนไลน์   304303
(3) 1,
L12
   301301
(3) 3,
L12
     
    0304ออนไลน์   301203
(3) 1,
L12
   302303
(3) 1,
L12
     
    0305ออนไลน์   302201
(3) 1,
L12
   302301
(3) 5,
L12
     
    0306ออนไลน์   302301
(3) 1,
L12
   302301
(3) 2,
L12
     
    0307ออนไลน์   303101
(3) 2,
L12
         
    0308ออนไลน์   305401
(3) 1,
L12
         
    0309ออนไลน์   303404
(3) 2,
L12
         
    0313ออนไลน์       308306
(3) 2,
L12
     
    0401ออนไลน์   408102
(3) 1,
L12
   429365
(3) 1,
L12
     
    0402ออนไลน์   401203
(3) 1,
L12
   405454
(3) 1,
L12
   
    0403ออนไลน์          429234
(3) 1,
L12
   
    0404ออนไลน์   418312
(3) 1,
L12
         
    0406ออนไลน์   405334
(3) 1,
L12
         
    0407ออนไลน์   401401
(3) 1,
L12
         
    0408ออนไลน์   407401
(2) 2,
L12
 407401
(2) 3,
L12
        
    0409ออนไลน์   405241
(3) 1,
L12
         
    0501ออนไลน์   512224
(3) 1,
L12
   512322
(3) 1,
L12
     
    0502ออนไลน์       503230
(3) 1,
L12
     
    0503ออนไลน์       513003
(3) 1,
L12
     
    0601ออนไลน์   413211
(3) 2,
L12
         
    0602ออนไลน์   601324
(3) 2,
L12
   413312
(3) 2,
L12
     
    0603ออนไลน์       413211
(3) 3,
L12
     
    0604ออนไลน์       413214
(3) 1,
L12
     
    0605ออนไลน์       601428
(2) 2,
L12
      
พฤหัสบดี    0101ออนไลน์       408016
(3) 2,
L12
     
    0201ออนไลน์   206015
(3) 1,
L12
   206015
(3) 2,
L12
 224363
(3) 3,
L12
   
    0202ออนไลน์   206208
(3) 2,
L12
   207211
(3) 1,
L12
     
    0203ออนไลน์   207211
(3) 2,
L12
   207214
(3) 2,
L12
     
    0204ออนไลน์       207215
(3) 3,
L12
     
    0205ออนไลน์   207241
(3) 2,
L12
   207214
(3) 3,
L12
     
    0206ออนไลน์   219211
(3) 1,
L12
         
    0207ออนไลน์   061202
(3) 3,
L12
   207211
(3) 4,
L12
     
    0208ออนไลน์   215252
(3) 2,
L12
   215252
(3) 1,
L12
     
    0209ออนไลน์       215221
(3) 3,
L12
     
    0210ออนไลน์   207322
(3) 1,
L12
   215273
(3) 4,
L12
     
    0211ออนไลน์   207354
(3) 1,
L12
   207322
(3) 2,
L12
     
    0212ออนไลน์   209318
(3) 1,
L12
   207361
(3) 1,
L12
     
    0213ออนไลน์   210242
(3) 1,
L12
   209333
(3) 1,
L12
     
    0214ออนไลน์   210430
(3) 4,
L12
   217373
(3) 1,
L12
     
    0215ออนไลน์   217350
(3) 1,
L12
   215313
(3) 1,
L12
     
    0216ออนไลน์   217220
(3) 1,
L12
   215314
(3) 2,
L12
     
    0217ออนไลน์   215375
(3) 1,
L12
   061202
(3) 1,
L12
     
    0218ออนไลน์   215313
(3) 2,
L12
   227410
(3) 1,
L12
     
    0219ออนไลน์   210422
(3) 2,
L12
         
    0220ออนไลน์   215434
(3) 1,
L12
   210430
(3) 2,
L12
     
    0221ออนไลน์   215465
(3) 2,
L12
   215434
(3) 2,
L12
     
    0222ออนไลน์   215449
(3) 4,
L12
   215465
(3) 4,
L12
     
    0223ออนไลน์       225311
(3) 1,
L12
 225441
(1) 1,
L12
   
    0224ออนไลน์   225211
(3) 1,
L12
  219331
(3) 1,
L12
     
    0225ออนไลน์   224312
(3) 1,
L12
   219315
(3) 1,
L12
     
    0226ออนไลน์   207351
(3) 2,
L12
   224312
(3) 2,
L12
     
    0227ออนไลน์    217412
(2) 1,
L12
   224212
(3) 2,
L12
     
    0228ออนไลน์       207342
(3) 1,
L12
     
    0301ออนไลน์   301307
(3) 3,
L12
   301307
(3) 4,
L17
     
    0302ออนไลน์   307322
(3) 1,
L12
         
    0303ออนไลน์   307201
(3) 2,
L12
   307201
(3) 5,
L12
 307201
(3) 1,
L12
   
    0304ออนไลน์   300201
(3) 1,
L12
   304401
(3) 3,
L12
     
    0305ออนไลน์   304301
(3) 2,
L12
   301203
(3) 2,
L12
     
    0306ออนไลน์   301319
(3) 3,
L12
   308308
(3) 2,
L12
     
    0307ออนไลน์   301319
(3) 2,
L12
   301319
(3) 1,
L12
     
    0308ออนไลน์       301103
(3) 1,
L12
     
    0309ออนไลน์   301203
(3) 3,
L12
         
    0310ออนไลน์   301303
(3) 2,
L12
   301303
(3) 1,
L12
     
    0311ออนไลน์   303205
(3) 1,
L12
   302304
(3) 1,
L12
     
   302404
(3) 1,
L12
         
    0313ออนไลน์   308206
(3) 1,
L12
   308306
(3) 1,
L12
     
    0314ออนไลน์   301101
(3) 1,
L12
         
    0401ออนไลน์   402251
(3) 1,
L12
         
    0402ออนไลน์   408101
(3) 1,
L12
   409321
(3) 1,
L12
  405454
(3) 1,
L12
  
    0403ออนไลน์   403101
(3) 1,
L12
         
    0404ออนไลน์   406313
(2) 1,
L12
          
    0405ออนไลน์   402101
(3) 1,
L12
         
    0406ออนไลน์   402351
(3) 1,
L12
   411004
(3) 1,
L12
     
    0407ออนไลน์   401361
(3) 1,
L12
         
    0411ออนไลน์   405445
(3) 1,
L12
         
    0501ออนไลน์   513023
(3) 1,
L12
         
    0502ออนไลน์   502301
(3) 1,
L12
   513008
(3) 1,
L12
     
    0503ออนไลน์   512323
(3) 1,
L12
         
    0505ออนไลน์   503270
(3) 1,
L12
         
    0601ออนไลน์   413312
(3) 1,
L12
         
    0602ออนไลน์   601212
(3) 1,
L12
   601211
(3) 1,
L12
     
    0603ออนไลน์   602322
(3) 1,
L12
   601313
(3) 1,
L12
     
    0604ออนไลน์   413211
(3) 1,
L12
   602221
(3) 1,
L12
     
    0605ออนไลน์       602313
(3) 1,
L12
     
ศุกร์    0101ออนไลน์   408207
(3) 2,
L12
         
    0201ออนไลน์   210230
(3) 2,
L12
   061202
(3) 5,
L12
 207355
(3) 1,
L12
   
    0202ออนไลน์   206207
(3) 2,
L12
   206207
(3) 1,
L12
 220314
(3) 2,
L12
   
    0203ออนไลน์   207214
(3) 1,
L12
   207221
(3) 2,
L12
 220211
(3) 2,
L12
   
    0204ออนไลน์   207221
(3) 3,
L12
      061111
(3) 2,
L12
   
    0205ออนไลน์   209241
(3) 1,
L12
   207241
(3) 1,
L12
 061112
(3) 2,
L12
   
    0206ออนไลน์       209223
(3) 1,
L12
 061112
(3) 4,
L12
   
    0207ออนไลน์   215245
(3) 1,
L12
      219203
(3) 2,
L12
   
    0208ออนไลน์   215221
(3) 2,
L12
   215273
(3) 1,
L12
     
    0209ออนไลน์   215273
(3) 3,
L12
   215245
(3) 4,
L12
     
    0210ออนไลน์   207316
(3) 1,
L12
   207352
(3) 3,
L12
     
    0212ออนไลน์   224215
(3) 2,
L12
   217345
(3) 1,
L12
     
    0213ออนไลน์   207333
(3) 2,
L12
         
    0214ออนไลน์   209342
(3) 1,
L12
   217230
(3) 1,
L12
     
    0215ออนไลน์   218311
(3) 1,
L12
         
    0216ออนไลน์   217354
(3) 1,
L12
   210422
(3) 1,
L12
     
    0217ออนไลน์   215347
(3) 2,
L12
   061202
(3) 7,
L12
     
    0218ออนไลน์   209473
(3) 1,
L12
         
    0219ออนไลน์   210430
(3) 1,
L12
   209453
(3) 1,
L12
     
    0220ออนไลน์   215434
(3) 4,
L12
   215465
(3) 1,
L12
     
    0221ออนไลน์   225202
(3) 1,
L12
         
    0222ออนไลน์   225302
(3) 1,
L12
   225411
(3) 1,
L12
    
    0223ออนไลน์       061202
(3) 2,
L12
     
    0224ออนไลน์       224212
(3) 3,
L12
     
    0225ออนไลน์   209256
(3) 1,
L12
   224312
(3) 3,
L12
     
    0226ออนไลน์       201321
(3) 1,
L12
 201421
(2) 1,
L12
   
    0227ออนไลน์   224212
(3) 1,
L12
   215449
(3) 3,
L12
     
    0302ออนไลน์   304209
(3) 1,
L12
   301301
(3) 4,
L12
     
    0303ออนไลน์   307323
(3) 1,
L12
   301303
(3) 4,
L17
     
    0304ออนไลน์   301301
(3) 7,
L17
   301301
(3) 2,
L12
     
    0305ออนไลน์   304402
(3) 3,
L12
   304402
(3) 2,
L12
     
    0306ออนไลน์   302309
(3) 1,
L12
   305207
(3) 1,
L12
     
    0307ออนไลน์   301309
(3) 1,
L12
   303404
(3) 1,
L12
     
    0308ออนไลน์   303302
(3) 1,
L12
   303402
(3) 2,
L12
     
    0309ออนไลน์   305401
(3) 2,
L12
         
    0310ออนไลน์   308206
(3) 2,
L12
         
    0311ออนไลน์   303406
(1) 1,
L12
          
   301103
(3) 2,
L12
         
    0401ออนไลน์   409111
(3) 1,
L12
      406492
(2) 1,
L12
   
    0402ออนไลน์   401101
(3) 1,
L12
      403401
(3) 1,
L12
   
    0403ออนไลน์   402331
(3) 1,
L12
         
    0404ออนไลน์   403365
(3) 1,
L12
         
    0405ออนไลน์   406351
(3) 1,
L12
         
    0406ออนไลน์   405445
(3) 2,
L12
   405314
(3) 1,
L12
     
    0407ออนไลน์   403251
(3) 1,
L12
         
    0501ออนไลน์   555443
(3) 1,
L18
   503311
(3) 1,
L12
 501335
(3) 1,
L12
   
    0502ออนไลน์   503310
(3) 1,
L12
      507213
(3) 1,
L12
   
    0503ออนไลน์   503252
(3) 1,
L12
         
    0504ออนไลน์   513022
(3) 1,
L12
         
    0601ออนไลน์   413311
(3) 1,
L12
      413132
(2) 1,
L12
   
    0602ออนไลน์          413134
(2) 1,
L12
   
    0603ออนไลน์          413257
(3) 2,
L12
   
    0801ออนไลน์          801286
(3) 2,
L12
  
เสาร์    9901ออนไลน์       600861
(3) 2,
L77
 102741
(3) 1,
L77
 
    9902ออนไลน์  328502
(3) 2,
L76
 328501
(3) 2,
L76
        
    9903ออนไลน์   700761
(3) 2,
L77
      106722
(3) 2,
L77
 
อาทิตย์    9901ออนไลน์           102752
(3) 1,
L77
 
    9902ออนไลน์       328505
(3) 2,
L76
 328503
(3) 1,
L76
  
    9903ออนไลน์           106721
(3) 2,
L77
 

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L11 = อนุปริญญา ภาคปกติ
L12 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
L13 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคปกติ
L14 = วุฒิบัตร ภาคปกติ
L15 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L16 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคปกติ
L17 = ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคปกติ
L18 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
L21 = อนุปริญญา ภาคกศ.ปช.
L22 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช.
L23 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคกศ.ปช.
L24 = วุฒิบัตร ภาคกศ.ปช.
L25 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) โครงการพิเศษ
L27 = ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช.
L28 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคกศ.ปช.
L35 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ
L36 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ
L37 = ปริญญาเอก
L38 = ปริญญาเอก ภาคปกติ
L42 = ปริญญาตรี (4 ปี) Ex.B.A.
L43 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) Ex.B.A.
L51 = อนุปริญญา ภาคบ่าย
L52 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคบ่าย
L53 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคบ่าย
L62 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
L63 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
L67 = ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
L69 = บุคคลทั่วไป
L70 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน
L75 = ปริญญาโท ภาคปกติ (พระ)
L76 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ เข้า 63
L77 = ปริญญาเอก ภาคพิเศษ เข้า 63
L78 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ เข้า 63
L83 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ค.ป.
L84 = ปริญญาตรี 5 ปี พ.ค.ป.
L86 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต พ.ค.ป.
L92 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ (ท้องถิ่น)
L93 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ (กลาโหม)
L96 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ เข้า 66
L97 = ปริญญาเอก ภาคพิเศษ เข้า 66
L98 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ เข้า 65 ขึ้นไป
L99 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ (2 ปริญญา)
L105 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ (ศูนย์บัวใหญ่)
L999 = ไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123