Photo

 
 
ตารางสอนอาจารย์
 นาย ชินวัชร นิลเนตรปีการศึกษา2564  / 1 2 3 ระหว่าง  4/12/2566 - 10/12/2566 
 
Day/Time
 
7:50-8:408:40-9:309:30-10:2010:20-11:1011:10-12:0012:00-12:5012:50-13:4013:40-14:3014:30-15:2015:20-16:10
จันทร์  220335 (P1)
3 (3-0-6) W:(1-16)
36.07.03 (ภาษาจีน)
      
อังคาร    220101 (P1)
1 (0-2-1) W:(1-16)
9.14.12
     
 
พุธ
 
         
พฤหัสบดี  220022 (P1)
3 (2-2-5) W:(1-16)
9.06.08
  220212 (P1)
3 (2-2-5) W:(1-16)
9.06.05
ศุกร์  061202 (P1)
3 (3-0-6) W:(1-16)
36.03.09 (เข้าชั้นเรียนในสัปดาห์คี่ / เรียนออนไลน์สัปดาห์คู่)
      
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม ห้องเรียน (W สัปดาห์ที่สอน สำหรับตารางอาจารย์) ตามลำดับ

หมายเหตุ สำหรับการจัดการเรียนการสอนภาคปกติภาคการศึกษาที่ 1/2567
 สีฟ้า หมายถึง รายวิชาเข้าเรียนสัปดาห์คี่/เรียนออนไลน์สัปดาห์คู่
 สีชมพู หมายถึง รายวิชาเข้าเรียนสัปดาห์คู่/เรียนออนไลน์สัปดาห์คี่
 สีเขียว หมายถึง รายวิชาเรียนออนไลน์ทุกสัปดาห์
 สีเหลือง หมายถึง รายวิชาปฏิบัติ เช่น 3(0-6-3) หรือ 2(0-4-2) เป็นต้น เข้าเรียนทุกสัปดาห์
*** ในภาคการศึกษาที่ 1/2567 รายละเอียดรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ***>>คลิกที่นี่<<
 *** สัปดาห์ที่สอน (W:) ให้ดูปฏิทินการศีกษาเป็นหลัก ***>>คลิกที่นี่<<
      สัปดาห์ที่ 8 (W:8) เป็นสัปดาห์กิจกรรมทดสอบผู้เรียนระหว่างภาค
      สัปดาห์ที่ 16 (W:16) เป็นสัปดาห์สอนชดเชย

อีเมลล์:
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123