Photo

 
 
ตารางสอนอาจารย์
 นาย โยธิน มาหาปีการศึกษา2566  / 1 2 3 ระหว่าง  25/2/2567 - 2/3/2567 
 
Day/Time
 
7:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:00
จันทร์       220109 (P1)
2 (1-2-3) W:(1-16)
9.14.07
อังคาร   061202 (P3)
3 (3-0-6) W:(1-16)
36.05.07 (เข้าชั้นเรียนในสัปดาห์คู่/เรียนออนไลน์ในสัปดาห์คี่)
    
พุธ       101302 (P20)
1 (0-45-0) W:(1-16)
9.14.05
 
พฤหัสบดี  220213 (P1)
3 (2-2-5) W:(1-16)
9.06.07(เข้าชั้นเรียนในสัปดาห์คู่/เรียนออนไลน์ในสัปดาห์คี่
    
ศุกร์  220034 (P1)
3 (2-2-5) W:(1-16)
9.14.09(เข้าชั้นเรียนในสัปดาห์คู่/เรียนออนไลน์ในสัปดาห์คี่
    
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม ห้องเรียน (W สัปดาห์ที่สอน สำหรับตารางอาจารย์) ตามลำดับ

หมายเหตุ สำหรับการจัดการเรียนการสอนภาคปกติภาคการศึกษาที่ 2/2566
 สีฟ้า หมายถึง รายวิชาเข้าเรียนสัปดาห์คี่/เรียนออนไลน์สัปดาห์คู่
 สีชมพู หมายถึง รายวิชาเข้าเรียนสัปดาห์คู่/เรียนออนไลน์สัปดาห์คี่
 สีเขียว หมายถึง รายวิชาเรียนออนไลน์ทุกสัปดาห์
 สีเหลือง หมายถึง รายวิชาเข้าเรียนทุกสัปดาห์
*** ในภาคการศึกษาที่ 2/2566 รายละเอียดรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ***>>คลิกที่นี่<<
 *** การกำหนดสัปดาห์เรียนคู่ – คี่ ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2566***>>คลิกที่นี่<<

อีเมลล์: srishompoo.55@hotmail.com
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123