ตารางสอนอาจารย์
 นาย ชินวัชร นิลเนตรปีการศึกษา2565  / 1 2 3 ระหว่าง  11/12/2566 - 17/12/2566 
 
Day/Time
 
7:50-8:408:40-9:309:30-10:2010:20-11:1011:10-12:0012:00-12:5012:50-13:4013:40-14:3014:30-15:20
 
จันทร์
 
        
 
อังคาร
 
        
 
พุธ
 
        
พฤหัสบดี  002001 (P1)
3 (3-0-6) W:(1-8)
9.13.09
   002001 (P1)
3 (3-0-6) W:(1-8)
9.13.09
 
ศุกร์
 
        
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม ห้องเรียน (W สัปดาห์ที่สอน สำหรับตารางอาจารย์) ตามลำดับ

หมายเหตุ สำหรับการจัดการเรียนการสอนภาคปกติภาคการศึกษาที่ 2/2566
 สีฟ้า หมายถึง รายวิชาเข้าเรียนสัปดาห์คี่/เรียนออนไลน์สัปดาห์คู่
 สีชมพู หมายถึง รายวิชาเข้าเรียนสัปดาห์คู่/เรียนออนไลน์สัปดาห์คี่
 สีเขียว หมายถึง รายวิชาเรียนออนไลน์ทุกสัปดาห์
 สีเหลือง หมายถึง รายวิชาปฏิบัติ เช่น 3(0-6-3) หรือ 2(0-4-2) เป็นต้น เข้าเรียนทุกสัปดาห์
*** ในภาคการศึกษาที่ 2/2566 รายละเอียดรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ***>>คลิกที่นี่<<
 *** การกำหนดสัปดาห์เรียนคู่ – คี่ ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2566***>>คลิกที่นี่<<

อีเมลล์: