ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการชำระค่าเทอม ภาคปกติ ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ภาคปกติ(สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่ลงทะเบียนรายวิชาปฏิบัติการทางวิชาชีพครู)

  • 1 ธันวาคม 2562 วันสุดท้ายของการชำระเงิน งวดที่ 1 โดยไม่เสียค่าปรับ
  • 2 ก.พ. 2563 วันสุดท้ายของการชำระเงิน งวดที่ 2 โดยไม่เสียค่าปรับ
  • 23 ก.พ. 2563 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียน หากพ้นกำหนดนี้นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนและ ต้องลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 

ภาคปกติ

  • 5 มกราคม 2563 วันสุดท้ายของการชำระเงิน งวดที่ 1 โดยไม่เสียค่าปรับ
  • 16 กุมภาพันธ์ 2563 วันสุดท้ายของการชำระเงิน งวดที่ 2 โดยไม่เสียค่าปรับ
  • 23 กุมภาพันธ์ 2563 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียน หากพ้นกำหนดนี้นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนและต้องลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน-จิรพงศ์   วันที่ประกาศ   14 กุมภาพันธ์ 2563
 2.ขอเปิดภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
  • สามารถยื่นความประสงค์ผ่านทาง ระบบบริการการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 11-21 กุมภาพันธ์ 2563
  • ตรวจสอบผลพิจารณาอนุมัติ > 13 มีนาคม 2563
  • ยืนยันการลงทะเบียนเรียน > 1 เมษายน 2563
  • เปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน > 8 เมษายน 2563

 [[ ประกาศและรายละเอียด ]]

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน - จิรพงศ์   วันที่ประกาศ   6 กุมภาพันธ์ 2563
 3.การยื่นขอสำเร็จการศึกษา

นักศึกษาภาคปกติและภาคกศ.ปช. ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 และ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาผ่าน ระบบคำร้องออนไลน์ ให้ดำเนินการตามเอกสารที่แนบ ดังนี้ >> รายละเอียด <<

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   23 มกราคม 2563
 4.ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาเข้าไปกรอกข้อมูล
ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาทุกระดับการศึกษา เข้าไปกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บ www.mis.nrru.ac.th/job
รหัสผู้ใช้ รหัสประจำตัวประชาชน(13 หลัก)
รหัสผ่าน รหัสนักศึกษา
ตัวอย่างเช่น
รหัสผู้ใช้ 1234567890123
รหัสผ่าน 4532005396
หากไม่สามารถเข้าระบบได้ให้ติดต่อที่ห้องทะเบียน 044-009009 ต่อ 9133, 3194, 9135 ด่วน
download คู่มือการใช้งานระบบ

** นักศึกษาที่มีรายชื่อคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา จะยังไม่สามารถเข้าระบบได้ **
=== คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ===

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   21 กุมภาพันธ์ 2561
 5.ข้อมูลจำนวนนักศึกษา

ข้อมูลจำนวนนักศึกษา

=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2562 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2561 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2560 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2559 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2558 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2557 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2556 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2555 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2554 ===
** หากไม่สามารถมองเห็นข้อมูล ให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์ก่อน **

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 มกราคม 2560
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 044-272831