ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.การยื่นขอสำเร็จการศึกษา

นักศึกษาภาคปกติและภาคกศ.ปช. ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 และ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาผ่าน ระบบคำร้องออนไลน์ ให้ดำเนินการตามเอกสารที่แนบ ดังนี้ >> รายละเอียด <<

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   23 มกราคม 2563
 2.กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์

กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ภาคกศ.ปช.
ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2563 จนถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
*** นักศึกษาสามารถทำการประเมินย้อนหลังได้ ดังนี้
- ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
- ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2561
- ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561

เข้าสู่ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ สำหรับนักศึกษา >> คลิกที่นี่ <<
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   20 มกราคม 2563
 3.แจ้งงดใช้ห้องเรียนภาคปกติระหว่างวันที่ 20 – 24 มกราคม พ.ศ. 2563

      ในระหว่างวันที่ 20 – 24 มกราคม พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยกำหนดให้จัดกิจกรรมทดสอบผู้เรียนระหว่างภาคของนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงของดใช้ห้องเรียนดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ  <<<เอกสารแนบ>>>

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   18 มกราคม 2563
 4.กำหนดการรับเอกสารทางศึกษา

        นักศึกษาภาคปกติ และ ภาคกศ.ปช. ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกทุกสาขาวิชา ที่สำเร็จการศึกษา
วันที่ 4 ธันวาคม 2562 และ 7 มกราคม 2563 ติดต่อรับเอกสารทางการศึกษาได้ในวันที่ 21 มกราคม 2563
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 15.00 น. ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 9 ชั้น 1

>>เอกสารที่ใช้ 1. บัตรประจำตัวนักศึกษา, บัตรประจำตัวประชาชน  2.ใบปัจฉิมนิเทศ  3.ใบเสร็จขึ้นทะเบียนบัณฑิต 
                       รูปถ่าย 3x4 ซ.ม. (นำมาเผื่อในกรณีที่รูปถ่ายมีปัญหา)
 

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   10 มกราคม 2563
 5.ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาเข้าไปกรอกข้อมูล
ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาทุกระดับการศึกษา เข้าไปกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บ www.mis.nrru.ac.th/job
รหัสผู้ใช้ รหัสประจำตัวประชาชน(13 หลัก)
รหัสผ่าน รหัสนักศึกษา
ตัวอย่างเช่น
รหัสผู้ใช้ 1234567890123
รหัสผ่าน 4532005396
หากไม่สามารถเข้าระบบได้ให้ติดต่อที่ห้องทะเบียน 044-009009 ต่อ 9133, 3194, 9135 ด่วน
download คู่มือการใช้งานระบบ

** นักศึกษาที่มีรายชื่อคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา จะยังไม่สามารถเข้าระบบได้ **
=== คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ===

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   21 กุมภาพันธ์ 2561
 6.ข้อมูลจำนวนนักศึกษา

ข้อมูลจำนวนนักศึกษา

=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2562 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2561 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2560 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2559 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2558 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2557 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2556 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2555 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2554 ===
** หากไม่สามารถมองเห็นข้อมูล ให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์ก่อน **

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 มกราคม 2560
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 044-272831