ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.การลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ของนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 3/2562

นักศึกษาภาคปกติที่ประสงค์ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาที่ 3/2562 ให้ตรวจสอบรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้เปิดสอน และดำเนินการ ดังต่อไปนี้

 • นักศึกษาที่มีรายชื่อในรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนภาคฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนผ่านระบบบริการการศึกษาที่เว็บไซต์ http://reg.nrru.ac.th/ 
  ในระหว่างวันที่ 1 – 7 เมษายน 2563
 • นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อในรายวิชาที่อนุมัติให้เปิดสอนภาคฤดูร้อน หากประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนร่วม ให้ยื่นคำร้องขอเรียนร่วมออนไลน์ (คร.12)
  ที่เว็บไซต์ http://mis.nrru.ac.th/nrrureg ในระหว่างวันที่ 1 – 10 เมษายน 2563 และโปรดติดตามผลการอนุมัติคำร้อง
  ในระหว่างวันที่ 1 – 17 เมษายน 2563 ทางระบบบริการการศึกษาที่เว็บไซต์ http://reg.nrru.ac.th/ เมนู “ผลการลงทะเบียน”

พิมพ์เอกสารชำระค่าบำรุงการศึกษาผ่านระบบบริการการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2563 เป็นต้นไป โดยชำระเงินผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยาหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน-จิรพงศ์   วันที่ประกาศ   1 เมษายน 2563
 2.กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์

กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ภาคปกติ
ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2563 จนถึงวันที่ 5 เมษายน 2563
*** นักศึกษาสามารถทำการประเมินย้อนหลังได้ ดังนี้
- ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
- ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2561
เข้าสู่ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ สำหรับนักศึกษา >> คลิกที่นี่ <<

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   9 มีนาคม 2563
 3.ขอเปิดภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
 • สามารถยื่นความประสงค์ผ่านทาง ระบบบริการการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 11-21 กุมภาพันธ์ 2563
 • ตรวจสอบผลพิจารณาอนุมัติ > 13 มีนาคม 2563
 • ยืนยันการลงทะเบียนเรียน > 1 เมษายน 2563
 • เปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน > 8 เมษายน 2563

 [[ ประกาศและรายละเอียด ]]

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน - จิรพงศ์   วันที่ประกาศ   6 กุมภาพันธ์ 2563
 4.ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาเข้าไปกรอกข้อมูล
ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาทุกระดับการศึกษา เข้าไปกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บ www.mis.nrru.ac.th/job
รหัสผู้ใช้ รหัสประจำตัวประชาชน(13 หลัก)
รหัสผ่าน รหัสนักศึกษา
ตัวอย่างเช่น
รหัสผู้ใช้ 1234567890123
รหัสผ่าน 4532005396
หากไม่สามารถเข้าระบบได้ให้ติดต่อที่ห้องทะเบียน 044-009009 ต่อ 9133, 3194, 9135 ด่วน
download คู่มือการใช้งานระบบ

** นักศึกษาที่มีรายชื่อคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา จะยังไม่สามารถเข้าระบบได้ **
=== คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ===

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   21 กุมภาพันธ์ 2561
 5.ข้อมูลจำนวนนักศึกษา

ข้อมูลจำนวนนักศึกษา

=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2562 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2561 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2560 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2559 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2558 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2557 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2556 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2555 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2554 ===
** หากไม่สามารถมองเห็นข้อมูล ให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์ก่อน **

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 มกราคม 2560
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 044-272831