รายชื่อนักศึกษาต่างชาติ
  No. Admityear Division Level Student ID Name Degree Program Nation
 12560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040208124Miss CHANTHY OBachelor of ScienceInformation TechnologyCAMBODIAN
 22560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040208125Miss MANOEK SAMBachelor of ScienceInformation TechnologyCAMBODIAN
 32560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040309142Miss SOVANNA MEYBachelor of ArtsHotel ManagementCAMBODIAN
 42560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040309143Miss SOPHANMAI CHEABachelor of ArtsHotel ManagementCAMBODIAN
 52561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140309244Miss KANIKA SOMBachelor of ArtsHotel ManagementCAMBODIAN
 62561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140309245Miss TENH LYBachelor of ArtsHotel ManagementCAMBODIAN
 72561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6141101163Miss SOPHEAVY MABachelor of Public HealthCommunity Public HealthCAMBODIAN
 82561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6141101164Miss NITA NOYBachelor of Public HealthCommunity Public HealthCAMBODIAN
 92561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6160505125Mr. ANAN PIMSONGKRABachelor of Business AdministrationBUSINESS COMPUTERCAMBODIAN
 102561Full-time (Sat-Sun)Bachelor6151301238Miss SAN RUNGKEAWBachelor of AccountancyAccountingSTATELESS
 112562Full-time (Mon-Fri)Bachelor6240201119Miss SOPHEAK SATHBachelor of ScienceCHEMISTRYCAMBODIAN
 122562Full-time (Mon-Fri)Bachelor6240301018Miss PHET SOULAXONBachelor of ArtsENGLISHLAOTIAN
 132562Full-time (Mon-Fri)Bachelor6240306103Miss GIA HAN DIEUBachelor of ArtsTOURISM INDUSTRYVEITNAMESE
 142562Full-time (Mon-Fri)Bachelor6240310101Miss JIAXIN WUBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 152562Full-time (Mon-Fri)Bachelor6240310102Miss QINYING JINGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 162562Full-time (Mon-Fri)Bachelor6240310103Miss QI SHUBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 172562Full-time (Mon-Fri)Bachelor6240310104Miss SHUYUAN CAOBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 182562Full-time (Mon-Fri)Bachelor6240310105Miss SIYAN LIUBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 192562Full-time (Mon-Fri)Bachelor6240310106Miss QUNZHE YANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 202562Full-time (Mon-Fri)Bachelor6240310107Miss QUMEI JIANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 212562Full-time (Mon-Fri)Bachelor6240310108Miss QIAN HEBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 222562Full-time (Mon-Fri)Bachelor6240310109Miss XIN WANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 232562Full-time (Mon-Fri)Bachelor6240310110Miss XINRUI LUOBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 242562Full-time (Mon-Fri)Bachelor6240310111Miss XI GONGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 252562Full-time (Mon-Fri)Bachelor6240310112Miss SIYU WANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 262562Full-time (Mon-Fri)Bachelor6240310113Miss TINGTING MABachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 272562Full-time (Mon-Fri)Bachelor6240310114Miss BINGYU LIBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 282562Full-time (Mon-Fri)Bachelor6240310115Miss FUYAO LUBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 292562Full-time (Mon-Fri)Bachelor6240310116Miss FEIYAN HANBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 302562Full-time (Mon-Fri)Bachelor6240310117Miss MANNING DINGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 312562Full-time (Mon-Fri)Bachelor6240310118Miss MENGQING SHANBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 322562Full-time (Mon-Fri)Bachelor6240310119Miss MENGNA SHIBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 332562Full-time (Mon-Fri)Bachelor6240310120Miss YA CHENBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 342562Full-time (Mon-Fri)Bachelor6240310121Miss YUE ZHANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 352562Full-time (Mon-Fri)Bachelor6240310122Miss RUI QINBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 362562Full-time (Mon-Fri)Bachelor6240310123Miss XUERONG YANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 372562Full-time (Mon-Fri)Bachelor6240310124Miss SHAOXI LIBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 382562Full-time (Mon-Fri)Bachelor6240310125Miss XIAO HEBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 392562Full-time (Mon-Fri)Bachelor6240310126Miss XIAOTONG QIANBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 402562Full-time (Mon-Fri)Bachelor6240310127Miss XIAOTING ZHUBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 412562Full-time (Mon-Fri)Bachelor6240310128Miss XIAOFANG YANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 422562Full-time (Mon-Fri)Bachelor6240310129Miss MINGSHU LIBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 432562Full-time (Mon-Fri)Bachelor6240310130Miss MIN MABachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 442562Full-time (Mon-Fri)Bachelor6240310131Miss YANG YANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 452562Full-time (Mon-Fri)Bachelor6240310132Miss YING MABachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 462562Full-time (Mon-Fri)Bachelor6240310133Miss RONGJIAO XIABachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 472562Full-time (Mon-Fri)Bachelor6240310134Miss LINLI CHENBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 482562Full-time (Mon-Fri)Bachelor6240310135Mr. XIONGJUNYU GAOBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 492562Full-time (Mon-Fri)Bachelor6240310136Mr. YILIANG BAIBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 502562Full-time (Mon-Fri)Bachelor6241101140Miss LONGYIN SROYBachelor of Public HealthCommunity Public HealthCAMBODIAN
 512562Full-time (Mon-Fri)Bachelor6241101141Miss SOPHANNY VOEURTBachelor of Public HealthCommunity Public HealthCAMBODIAN
 522562Full-time (Sat-Sun)Master62D0302104Miss MARIA EVA RIO UYMaster of ArtsTeaching English as a Foreign LanguagePHILIPINO
 532562Full-time (Sat-Sun)Master62D0302107Miss ENDURANCE IGHO OYIBOCHIAMaster of ArtsTeaching English as a Foreign LanguageNIGERIAN
 542563Full-time (Mon-Fri)Bachelor6340302220Miss THUY DIEM PHAN THIBachelor of ArtsCHINESEVEITNAMESE
 552563Full-time (Mon-Fri)Bachelor6340310101Miss ZHEN GUOBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 562563Full-time (Mon-Fri)Bachelor6340310102Miss JIE GUBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 572563Full-time (Mon-Fri)Bachelor6340310103Miss JINGXI PUBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 582563Full-time (Mon-Fri)Bachelor6340310104Miss JIANHUA MENGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 592563Full-time (Mon-Fri)Bachelor6340310105Miss CHAOYUAN SHENBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 602563Full-time (Mon-Fri)Bachelor6340310106Miss SHAOWEI YANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 612563Full-time (Mon-Fri)Bachelor6340310107Miss SHAOHUA YANBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 622563Full-time (Mon-Fri)Bachelor6340310108Miss CHEN HUBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 632563Full-time (Mon-Fri)Bachelor6340310109Miss QIANQIAN GUOBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 642563Full-time (Mon-Fri)Bachelor6340310110Miss SIYU LUBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 652563Full-time (Mon-Fri)Bachelor6340310111Miss NUOQING FANBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 662563Full-time (Mon-Fri)Bachelor6340310112Miss FAN ZOUBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 672563Full-time (Mon-Fri)Bachelor6340310113Miss FEI LIUBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 682563Full-time (Mon-Fri)Bachelor6340310114Miss MINGHAN LIBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 692563Full-time (Mon-Fri)Bachelor6340310115Miss MENGDIE BAIBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 702563Full-time (Mon-Fri)Bachelor6340310116Miss YAN PENGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 712563Full-time (Mon-Fri)Bachelor6340310117Miss YAN LIBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 722563Full-time (Mon-Fri)Bachelor6340310118Miss YANRONG TONGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 732563Full-time (Mon-Fri)Bachelor6340310119Miss LIHUA MABachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 742563Full-time (Mon-Fri)Bachelor6340310120Miss XIAOQI LIBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 752563Full-time (Mon-Fri)Bachelor6340310121Miss HONGTING ZHANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 762563Full-time (Mon-Fri)Bachelor6340310122Miss LINGMIN HEBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 772563Full-time (Mon-Fri)Bachelor6340310123Miss LIN ZHAOBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 782563Full-time (Mon-Fri)Bachelor6340310124Miss WENJIAO LIBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 792563Full-time (Mon-Fri)Bachelor6340310125Miss AI ZHANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 802563Full-time (Mon-Fri)Bachelor6340310126Miss AIQING LIUBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 812563Full-time (Mon-Fri)Bachelor6340310127Mr. YINXUN TANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 822563Full-time (Mon-Fri)Bachelor6340509130Mr. JOSHUA SAVOTHBachelor of Business AdministrationFINANCE AND BANKINGCAMBODIAN
 832563Full-time (Mon-Fri)Bachelor6340510233Mr. THIEN PHUC VOBachelor of Business AdministrationLogistics and Supply Chain ManagementVEITNAMESE
 842563Full-time (Sat-Sun)Bachelor6330502147Mr. LE TRUONG LOIBachelor of Business AdministrationMANAGEMENTVEITNAMESE
 852563Full-time (Sat-Sun)Master63D0302104Mr. LEOPOLDO GUERREROMaster of ArtsTeaching English as a Foreign LanguagePHILIPINO
 862564Full-time (Mon-Fri)Bachelor646103405Miss PEN LUNGNUBachelor of ArtsENGLISHSTATELESS
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 044-272831