ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ระยะเวลาการชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564(ด่วนที่สุด)

        นักศึกษาสามารถพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินทางระบบบริการการศึกษา โดยเข้าสู่ระบบ แล้วเลือกเมนู “ผลการลงทะเบียน”                  
มีช่องทางชำระเงินผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7- Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ

กิจกรรม

ภาคปกติ (ค.บ.) ที่

ลงทะเบียนปฏิบัติการทางวิชาชีพครู

ภาคปกติ

ระยะเวลาการชำระเงินค่าลงทะเบียน

 • แบบเหมาจ่ายทั้งหมดเพียงครั้งเดียว
 • ชำระเงินค่าลงทะเบียนงวดที่ 1
 • ชำระเงินค่าลงทะเบียนงวดที่ 2
 • นักศึกษาตกค้างชำระเงินค่าลงทะเบียน

โดยไม่เสียค่าปรับหากพ้นกำหนดนี้ต้องเสียค่าปรับ
ตามระเบียบการเงินฯ

.

 • 29 ต.ค. – 17 ธ.ค. 64
 • 29 ต.ค. – 17 ธ.ค. 64
 • 1 – 28 ก.พ. 65
 • 29 ต.ค. – 17 ธ.ค. 64

 

 

 • 13 ธ.ค. 64 – 31 ม.ค. 65
 • 13 ธ.ค. 64 – 31 ม.ค. 65
 • 9 ก.พ. – 11 มี.ค. 65
 • 13 ธ.ค. 64 – 31 ม.ค. 65

 

วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียน
ของนักศึกษา 

(หากพ้นกำหนดนี้นักศึกษาไม่มีสิทธิ์
ชำระเงินค่าลงทะเบียนและต้องลาพักการศึกษา
เพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา)

11 มี.ค. 65 18 มี.ค. 65

 

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน - จิรพงศ์   วันที่ประกาศ   3 ธันวาคม 2564
 2.ผลการพิจารณาคำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน (คร.20)

ให้นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน (คร.20) ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2564 ดำเนินการดังต่อไปนี้

1) ให้ศึกษาขั้นตอนการติดตามผลการพิจารณาคำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน (คร.20) (คลิกที่นี่) 
2) ตรวจสอบผลการพิจารณาคำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน (คร.20) ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2564 (คลิกที่นี่)

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน-โยษิตา   วันที่ประกาศ   17 มกราคม 2565
 3.กำหนดการประเมินผู้สอนออนไลน์

d1e913ae3857c75756f7fcd97ea7c9ea.png

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน - จิรพงศ์   วันที่ประกาศ   25 ธันวาคม 2564
 4.ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาเข้าไปกรอกข้อมูล
ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาทุกระดับการศึกษา เข้าไปกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บ www.mis.nrru.ac.th/job
รหัสผู้ใช้ รหัสประจำตัวประชาชน(13 หลัก)
รหัสผ่าน รหัสนักศึกษา
ตัวอย่างเช่น
รหัสผู้ใช้ 1234567890123
รหัสผ่าน 4532005396
หากไม่สามารถเข้าระบบได้ให้ติดต่อ กลุ่มงานทะเบียน 044-009009 ต่อ 3121, 3122, 3123 ด่วน
download คู่มือการใช้งานระบบ

** นักศึกษาที่มีรายชื่อคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา จะยังไม่สามารถเข้าระบบได้ **
=== คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ===

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   21 กุมภาพันธ์ 2561
 5.ข้อมูลจำนวนนักศึกษา

ข้อมูลจำนวนนักศึกษา
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2564 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2563 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2562 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2561 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2560 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2559 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2558 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2557 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2556 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2555 ===
** หากไม่สามารถมองเห็นข้อมูล ให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์ก่อน **

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 มกราคม 2560
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123