ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการประเมินผู้สอน

           เพื่อให้การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพ และมาตรฐานตามคุณวุฒิที่กำหนด จึงขอให้นักศึกษาภาคปกติและภาค กศ.ปช. ประเมินผู้สอนผ่านเว็บไซต์ >>ระบบประเมินผู้สอน<< ตั้งแต่วันที่ 1 - 21 เมษายน 2567 ทั้งนี้นักศึกษาต้องประเมินผู้สอนให้ครบถ้วนทุกรายวิชา เพื่อรับสิทธิ์ในการเข้าตรวจสอบผลการเรียนในทุกรายวิชา
 

?9f9edb57-fd8b-4da8-8d43-914bead2c43b.jpeg

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน - จิรพงศ์   วันที่ประกาศ   5 เมษายน 2567
 2.ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาเข้าไปกรอกข้อมูล
ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาทุกระดับการศึกษา เข้าไปกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บ www.mis.nrru.ac.th/job
รหัสผู้ใช้ รหัสประจำตัวประชาชน(13 หลัก)
รหัสผ่าน รหัสนักศึกษา
ตัวอย่างเช่น
รหัสผู้ใช้ 1234567890123
รหัสผ่าน 4532005396
หากไม่สามารถเข้าระบบได้ให้ติดต่อ กลุ่มงานทะเบียน 044-009009 ต่อ 3121, 3122, 3123 ด่วน
download คู่มือการใช้งานระบบ

** นักศึกษาที่มีรายชื่อคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา จะยังไม่สามารถเข้าระบบได้ **
=== คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ===

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   21 กุมภาพันธ์ 2561
 3.ข้อมูลจำนวนนักศึกษา

คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูลจำนวนนักศึกษา  >> Click <<

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 มกราคม 2560
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123