ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ผลการพิจารณาคำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน (คร.20) **เพิ่มเติม เมื่อวันที่ 07 ต.ค. 2564**

ให้นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน (คร.20) ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ดำเนินการดังต่อไปนี้

1) ให้ศึกษาขั้นตอนการติดตามผลการพิจารณาคำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน (คร.20) (คลิกที่นี่) 
2) ตรวจสอบผลการพิจารณาคำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน (คร.20) ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2564 (คลิกที่นี่)

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   2 กันยายน 2564
 2.ระงับการเข้าใช้ระบบบริการการศึกษา นักศึกษาปี 2564 ที่ไม่ทำการแก้ไขเอกสารการรายงานตัว

ตามที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนกำหนดให้นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 อัพโหลดใบ ปพ.เพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา บัดนี้เลยระยะเวลาที่กำหนดแล้ว
ดังนั้นสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจำดำเนินการระงับการเข้าใช้ระบบบริการการศึกษาของผู้ที่ไม่ดำเนินการอัพโหลดใบ ปพ.ที่มีวันสำเร็จการศึกษา
ในการนี้ให้นักศึกษาที่ถูกระงับสิทธิ์การเข้าใช้ระบบบริการการศึกษาดำเนินการอัพโหลดใบ ปพ.ให้เรียบร้อยภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564
ได้ที่เว็บไซต์ http://misapro.nrru.ac.th/edc/detail/StudentByCitizenid.php จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน - จิรพงศ์   วันที่ประกาศ   11 ตุลาคม 2564
 3.ช่องทางการให้บริการช่วงสถานการณ์โรคระบาด Covid-19

           ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ออกประกาศเรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค Covid-19
เพื่อลดโอกาสในการติดเชื้อโรค ดังกล่าว สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  จึงขอให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์
ระหว่างวันที่ 9 สิงหาคม – 19 กันยายน 2564 โดยผู้ขอรับบริการสามารถติดต่อขอรับบริการต่าง ๆ ได้ตามช่องทางต่อไปนี้

b9bd7c69ffd6839ef431d8828aab9aa4.png

https://www.facebook.com/
tabien.nrru/
 

งานทะเบียน

 • ลงทะเบียน
 • ขอสำเร็จการศึกษา/ผลการเรียน
 • ลาพัก/ ลาออก
  หมายเหตุ : ติดต่อดำเนินการในวันจันทร์, พุธ, ศุกร์
 • เอกสารทางการศึกษา/หนังสือรับรอง
  หมายเหตุ : กำหนดการยื่นขอผ่านระบบออนไลน์
  - ยื่นขอวันศุกร์, เสาร์, อาทิตย์, จันทร์ นัดรับเอกสารวันอังคาร
  - ยื่นขอวันอังคาร, พุธ, พฤหัสบดี นัดรับเอกสารวันศุกร์

02005119ffaa76e08d80cf04077453a7.png
https://www.facebook.com/
plan2020.nrru

งานแผนการเรียน

 • ขอเทียบโอนรายวิชา (คร.20)
 • ขอเทียบและเปลี่ยนรหัสวิชา (คร.16)
 • ขอเปิดสอนกรณีพิเศษ (คร.7)

a1a2a86605a51c6d31131bc2cff26e1b.png
https://www.facebook.com/
apro.nrru

งานจัดรับนักศึกษา

 • การรายงานตัวนักศึกษา
 • การชำระเงินค่าธรรมเนียม
 • การส่งเอกสารรายงานตัว
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน - จิรพงศ์   วันที่ประกาศ   11 สิงหาคม 2564
 4.ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาเข้าไปกรอกข้อมูล
ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาทุกระดับการศึกษา เข้าไปกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บ www.mis.nrru.ac.th/job
รหัสผู้ใช้ รหัสประจำตัวประชาชน(13 หลัก)
รหัสผ่าน รหัสนักศึกษา
ตัวอย่างเช่น
รหัสผู้ใช้ 1234567890123
รหัสผ่าน 4532005396
หากไม่สามารถเข้าระบบได้ให้ติดต่อ กลุ่มงานทะเบียน 044-009009 ต่อ 3121, 3122, 3123 ด่วน
download คู่มือการใช้งานระบบ

** นักศึกษาที่มีรายชื่อคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา จะยังไม่สามารถเข้าระบบได้ **
=== คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ===

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   21 กุมภาพันธ์ 2561
 5.ข้อมูลจำนวนนักศึกษา

ข้อมูลจำนวนนักศึกษา
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2564 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2563 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2562 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2561 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2560 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2559 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2558 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2557 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2556 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2555 ===
** หากไม่สามารถมองเห็นข้อมูล ให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์ก่อน **

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 มกราคม 2560
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123