ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการประเมินผู้สอน

    เพื่อให้การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพ และมาตรฐานตามคุณวุฒิที่กำหนด จึงขอให้นักศึกษาภาคปกติและภาค กศ.ปช. ประเมินผู้สอนผ่านเว็บไซต์ >> ระบบประเมินผู้สอน << ตั้งแต่วันที่ 1 - 24 พฤษภาคม  2567 ทั้งนี้นักศึกษาต้องประเมินผู้สอนให้ครบถ้วนทุกรายวิชา เพื่อรับสิทธิ์ในการเข้าตรวจสอบผลการเรียนในทุกรายวิชา

2a6dfbe6eddc7975d2eca8e83f5ea568.jpeg

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน - จิรพงศ์   วันที่ประกาศ   30 เมษายน 2567
 2.การติดตามผลการพิจารณาคำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน (คร.20) ภาค กศ.ปช.

           ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้นักศึกษายื่นคำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน (คร.20)
ภาค กศ.ปช. ภาคการศึกษาที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2567 นั้น
           ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการขอเทียบโอนผลการเรียน (คร.20) ครบถ้วนตามขั้นตอน
จึงขอให้นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอเทียบโอนผลการเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
          1) ศึกษาขั้นตอนการติดตามผลการพิจารณาคำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน (คร.20) >>คลิกที่นี่<< 
          2) ตรวจสอบผลการพิจารณาคำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน (คร.20) ภาคกศ.ปช.  ภาคการศึกษาที่ 2/2566 >>คลิกที่นี่<<

 

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน-ประภัสวรรณ   วันที่ประกาศ   18 เมษายน 2567
 3.ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาเข้าไปกรอกข้อมูล
ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาทุกระดับการศึกษา เข้าไปกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บ www.mis.nrru.ac.th/job
รหัสผู้ใช้ รหัสประจำตัวประชาชน(13 หลัก)
รหัสผ่าน รหัสนักศึกษา
ตัวอย่างเช่น
รหัสผู้ใช้ 1234567890123
รหัสผ่าน 4532005396
หากไม่สามารถเข้าระบบได้ให้ติดต่อ กลุ่มงานทะเบียน 044-009009 ต่อ 3121, 3122, 3123 ด่วน
download คู่มือการใช้งานระบบ

** นักศึกษาที่มีรายชื่อคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา จะยังไม่สามารถเข้าระบบได้ **
=== คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ===

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   21 กุมภาพันธ์ 2561
 4.ข้อมูลจำนวนนักศึกษา

คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูลจำนวนนักศึกษา  >> Click <<

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 มกราคม 2560
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123